Standbeeld van Jezus: artwork of memorial?

Is een standbeeld van Jezus een artwork statue of een memorial statue?

https://www.openstreetmap.org/node/5243348882

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:artwork%20type=statue?uselang=nl

A statue is a sculpture representing one or more people or animals (including abstract concepts allegorically represented as people or animals), normally full-length, as opposed to a bust, and at least close to life-size, or larger. A small statue, usually small enough to be picked up, is called a statuette or figurine.

For a statue representing and commemorating a historical person use memorial=statue.

Misschien dat een afbeelding de doorslag geeft: een veelkleurig keramiek zou een artwork kunnen zijn, een saai kruisbeeld zou iets als een historic=wayside_cross kunnen zijn, aan een memorial (gedenken we de kruisiging?) zou ik zeker niet denken.

Vooropgesteld, ik ben niet gelovig en als Jezus werkelijk gedaan zou hebben wat in de bijbel beschreven staat, zou er m.i. meer vastgelegd moeten zijn. Maar dat er een persoon rond de start van de jaartelling geleefd heeft die Jezus heette zijn de geleerden het merendeels over eens: https://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(historisch)#De_persoon_Jezus

Naast de crucifixen staan er ook nog veel beelden van Jezus gewoon als persoon. Vaak zijn dat Heilig Hart beelden. Eigenlijk zijn dat ook place_of_worship net als de crucifixen, de kapellen en de (Lourdes)grotten.
Overblijfselen van het rijke roomse leven.

Zo’n Heilig Hartbeeld zou iets van historic=wayside_statue moeten krijgen samen met de religion en denomination tag

Dit is een Jezusbeeld (Heilig Hartbeeld) van dezelfde beeldhouwer August Hermans in Tilburg

Bekend is natuurlijk het grote Jezusbeeld in Rio de Janeiro, en de grote Boeddhabeelden; in hoeverre verschillen die van het beeld van Hugo de Groot op de Markt in Delft?

Probeer je een antwoord op je vraag te krijgen, of een discussie aan te zwengelen?

Ik zoek een antwoord wat de beste (meest gangbare) tags bij een religieus beeld zijn, zoals Jezus, Maria en Boeddha. En waar die tags afwijken van Hugo de Groot, Willem van Oranje en Lenin.

Praktische vraag dus.

Je kan even op Overpass Turbo kijken:

Als tourism=artwork:


[out:json][timeout:250];
// gather results
(
  // query part for: “artwork_type=statue”
  node["artwork_type"="statue"][~name~".*[jJ]e[zs]us.*"]({{bbox}});
);
// print results
out body;
>;
out skel qt;

Als memorial:


[out:json][timeout:250];
// gather results
(
  // query part for: “artwork_type=statue”
  node["memorial"="statue"][~name~".*[jJ]e[zs]us.*"]({{bbox}});
);
// print results
out body;
>;
out skel qt;

Op het stukje Nederland/Duitsland/België dat ik pakte zie ik alleen Jezi als tourism=artwork plus artwork_type=statue, maar dat kan in andere gebieden weer anders zijn natuurlijk.

Ik zou zelf tourism=artwork plus artwork_type=statue gebruiken; al was het maar omdat andere mappers dat er op termijn van zullen maken omdat ze een religieus figuur niet als historisch zien en de tags als taggingfout. Je kan artwork_subject=religious er ook nog bij doen.

Gevoelsmatig is er voor mij bij een ‘memorial’ een historisch verband tussen de betreffende persoon en de plek (of omgeving) waar het beeld staat. Is er bv. geboren of overleden, heeft er lang gewoond, heeft er een belangrijke functie gehad etc.
Mijn voorkeur gaat in dit geval dus uit naar ‘artwork’.