Stämmer verkligen de administrativa gränserna?

Mitt intresse för OSM är i huvudsak skoterleder och det eventuella geografiska material som kommer därav. Jag dammsuger därför kommuner och länstyrelser på information för att exempelvis kunna rita ut skoterrestriktionsområden. Dessa sammanfaller tätt som oftast med en kommungräns eller någon annan administrativ gräns och här verkar det finnas ett problem; gränserna avviker i en del fall både från gränsmarkeringar i naturen (rågångar, rösen m.m.) såväl som andra digitala källor som jag kunnat jämföra med.

Bara för skojs skull extraherade jag därför länsgränserna för de nordligaste länen och la upp dem på en aktuell digital karta. Resultatet var på sina håll skrämmande, en differens på nära 2 km kunde jag se på flera håll. Detta reser några frågor:

Vad har vi egentligen för kvalitet på de administrativa gränserna?
Vad kan vi göra för att förbättra dem?

Denna fragan är ochså för mig spännande. Jag tycker kommungränserna här nedre är ibland felritad, men kan inte ompröva dom.

Gränserna kommer från fri data från SCB och är väldigt lågupplöst men den enda vi kan använda. På många ställen har den justerats efter ekonomiska kartan, men den är inte längre tillgänglig (åtminstone tillfälligt). De högupplösta gränserna är upphovsrättsskyddade av Lantmäteriverket.