Stadnamn Møre og Romsdal - datasett frå IKA

Eg snubla over denne samlinga av stadnamn: https://www.fylkesatlas.no/stadnamn_more_og_romsdal

Ho er interessant for nokre av dei områda eg kartleggjar i, sidan ho ofte har eit større detaljnivå enn kva N50 og SSR har. Då meiner eg namn på åkrar, skjær, vatn og haugar, det mest finmaska nivået innan norske lokalnamn.

Dette er mest sannsynleg opne data, men sidene hjå Interkommunalt Arkiv Møre og Romsdal er ikkje heilt klare på lisens så ei avklaring er på sin plass. Har de nokre innvendingar mot at eg kontaktar IKA for å spørja om vi kan nytta denne samlinga i openstreetmap, kompatibelt med ODbL?

Eg tenkjer ikkje på nokon import, snarare berre som eit oppslagsverk ein kan stø seg på når ein uansett teiknar i eit område med god dekking.

1 Like

Det finnes en tilsvarende side for gamle Hordaland: https://stadnamn.spraksamlingane.no/no/hordanamn/faceted-search/map

Ganske interessant.

1 Like

er det ikke litt over the top å sette navn på åkrer? :slight_smile:

Er vel ikkje akkurat topp prioritet med åkernamn, men skulle ikkje vera noko i vegen med dei heller. Ei utfordring er at nokre av dei ikkje er i bruk lengre, difor er ein import vanskeleg utan lokalkunnskap.

ja jeg tenkte på det også. blir jo nye og gamle navn. Men også f.eks. dette:

Du vil jo ikke kunne se kartet for alle nametags, enn mindre skjønne hvilke navn som faktisk er kjent, og hvilke navn som kommer fra denne obskure samlingen navn. Som eksempel: I stoppestedsregisteret velges gjerne et nærliggende navn fra SSR. Hvis SSR hadde hatt alle disse navnene så hadde nok veldig mange stoppesteder hatt navn som ingen visste hva de var for noe. Utenom ev. den nærmeste bondens bestefar.

Men det kunne jo vært relevant å bruke det kartet for å fylle ut navn på interessante objekter på steder der det ellers ikke er noen navn. Prominent features!