Stadnamn frå Språksamlingane

Skreiv ei lita wiki-side om status per dags dato.

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Norway/Språksamlingane

No er det altså mogleg å nytta desse til å få inn litt fleire namn i lokalområdet ditt :slight_smile:

1 Like