Sportsbutikker generelt og sykkelsalg og -verksteder spesielt

Følger opp diskusjonen vi hadde i OSM-møtet nettopp. Jeg er, som nevnt i møtet, ute etter å få oppdatert flere sykkelutsalg og -verksteder inn i OSM. @NKA, du nevnte da flere mulige datakilder relatert til Norway/Retail stores – OpenStreetMap Wiki. Har du noe mer info på dette?

Jeg er, til syvende og sist, mest interessert i å få web-/markedsansvarlige i kjedene/enkeltbutikkene til å gjøre OSM-jobben selv. Sikkert som det gjør med G. Maps allerede i dag, men har innsett at de sikkert trenger litt drahjelp. En kjedeansvarlig svarte for eksempel at de sentralt ikke satt på informasjon, som han visste om, om den enkelte butikkene hadde sykkelverksted eller ikke.

Jeg har definert i sykkelveier.no at vi fremhever:

  1. Sykkelbutikker: shop=bicycle, og
  2. Sportsbutikker som også selger og/eller reparerer sykler:
    shop=sports, som har service:bicycle:repair=yes eller service:bicycle:retail=yes eller service:bicycle:second_hand=yes.

Vi ønsker kanskje å vise disse med mer informasjon, f.eks. med symboler for verksted eller ikke også.

Jeg kan lage importfiler for sportskjedene, men bare om du vil legge dem inn i OSM. Jobben vil bestå i å plassere noden for hver butikk mest mulig nøyaktig.

Det ser ikke til at det er info på websidene om sykkeltilbudet og sykkelverksted. Jeg vil tro at det enkleste er å ringe rundt til hver enkelt butikk og spørre, i hvert fall om verksted. Et alternativ er å finne et sykkelforum e.l. og få innspill der, men det kan bli vanskelig å få avklart for alle butikker.

1 Like

Takk! Jeg skal prøve. Gi meg filene, så skal jeg samtidig mase nok en runde med folka i sportsbutikker som er kjent for å drive med sykkel. :bike::bike::bike: