Som omväxling fixa Anteckningar/Notes!

Om du vill ha omväxling i ditt osm-arbete rekommenderar jag att du fixar någon eller några Anteckningar (Notes). Du hitta sådana i den webbkartan (https://www.openstreetmap.org) och klickar på “Lager” i höger kant och markerar “Kartanteckningar”
eller tittar på sida:
OpenStreetMap (OSM) notes ("add a note"-feature) for Sweden @ ResultMaps.neis-one.org

2 Likes