Φωτοβολταϊκά / Solar Panels

Καλησπέρα. Νέος σχετικά χρήστης.

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα πως μπορώ να τα κατηγοριοποιήσω? Δε βρήκα κάτι μέχρι στιγμής.

Καλησπέρα…
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Power
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:power%3Dgenerator