Slovenia - Fix Spiky Buildings

Hello OSM Slovenia,

I would like to announce a new MapRoulette challenge: Slovenia - Fix Spiky Buildings (MapRoulette). We’ve identified buildings on OpenStreetMap (OSM) with oddly sharp angles. Most building corners are close to 90 degrees, but this challenge focuses on buildings where angles are less than 15 degrees. While some might be real, many are likely incorrect data.
The Task:
Improve OSM data quality by reviewing the identified buildings and see if their shapes need correction.
Important Considerations:

 • Some buildings, especially historical ones, may have unique angles.
 • If unsure, consult the community forum for guidance.
 • The task will lead you to the building itself, not necessarily to the specific “spiky” node. Please zoom in carefully and search for the issue.

Why Fix Spiky Buildings?
Accurate building shapes on OSM benefit everyone! They improve:

 • Data quality for various applications
 • Navigation services
 • Urban planning
 • Emergency response

Have Questions?
Feel free to reply to this message for help, modifying instructions, or suggestions on resources.

Thank you,

Best,
Salim

Živjo OSM Slovenija,Rad bi najavil nov izziv MapRoulette: Slovenia - Fix Spiky Buildings (MapRoulette). Na OpenStreetMap (OSM) smo prepoznali stavbe z nenavadno ostrimi koti. Večina stavb ima vogal pod kotom 90 stopinj. Ta izziv pa se osredotoča na stavbe, kjer so koti manjši od 15 stopinj. Čeprav so nekateri podatki morda resnični, je velika verjetnost prisotnosti napačnih podatkov.Naloga:
Izboljšajte kakovost podatkov OSM s pregledom prepoznanih zgradb in preverite, ali je treba popraviti njihove oblike.Pomembni premisleki:

 • Nekatere stavbe, zlasti zgodovinske, imajo lahko edinstvene kote.
 • Če niste prepričani, se za navodila obrnite na forum.
 • Naloga vas bo pripeljala do same stavbe, ne nujno do določenega “koničastega” vozlišča. Previdno povečajte in poiščite težavo.

Zakaj popraviti koničaste zgradbe?

 • Natančne oblike zgradb na OSM koristijo vsem, saj izboljšujejo:
 • Kakovost podatkov za različne uporabe
 • Navigacijske storitve
 • Urbanistično načrtovanje
 • Odziv v sili

Imate vprašanja?
Za kakršnokoli pomoč, dodatna navodila ali predloge odgovorite na ta email.

Hvala vam,
Salim