Skurubron

Lite kontext: Det ska byggas en ny bro bredvid Skurubron i Nacka (ung. koordinater: 59.3142536480457, 18.221584209833544). Den gamla bron kommer byggas om till att bli cykelväg så småningom (https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/ny-skurubro/#panel-startpage).

Skurubron har nyligen ändrats i OSM så att den inte längre går att korsa med motorfordon. Misstänker att ändringarna gjordes med bygget i åtanke.

Jag testade att ta bort “Proposed: secondary” på den östgående leden och “Proposed: cycleway” på den västgående. Proposed-värdet anges för föreslagna byggprojekt och jag tänkte att det kanske blockerade passage på bron.

Men mina ändringar gjorde ingen skillnad för genomfarten på bron. Är det någon lite mer erfaren användare som skulle kunna kolla på Skurubron i OSM och se var problemet ligger?

English translation of the issue:

"A little context: A new bridge will be built next to Skurubron in Nacka (approx. Coordinates: 59.3142536480457, 18.221584209833544). The old bridge will be rebuilt to become a cycle path eventually (https://www.nacka.se/stadsutveckling-tr… -startpage).

Skurubron has recently been changed in OSM so that it can no longer be crossed with motor vehicles. I suspect that the changes were made with the construction in mind.

I tried to remove “Proposed: secondary” on the eastbound lane and “Proposed: cycleway” on the westbound lane. The proposed value is stated for proposed construction projects and I thought that it might have blocked the passage on the bridge.

But my changes made no difference to the passage of the bridge. Is there a slightly more experienced user who could check out Skurubron in OSM and see where the problem lies?"

Update since question was originally posted:

The eastbound lane can once again be crossed in OSM. The problem remains for the westbound lane.

När du säger genomfarten på bron så antar jag att du menar att en sökmotor ger eller inte ger dig väganvisningar över bron. OSM kan inte ge dig några definitiva svar på varför eftersom det är sökmotorns inställningar som styr om sträckan används eller inte i söket.

Gissningsvis är det inte “proposed”-taggarna som styr vad som hämtas in, utan highway=* taggen.