SK0TM eller SKØTM

Jag noterade att amatörradiostationen på Tekniska Muséet i Stockholm har name=SKØTM i OSM. Borde det inte vara “SK0TM”? Ser man det som en anropssignal ska tecknet i mitten definitivt vara en nolla, inte ett danskt Ö. (Att det sedan i amatörradiosammanhang är vanligt att skriva väldigt genomstrukna nollor är en annan sak…) Fast nu ser jag att stationen på muséets egen website också namnges med ett danskt Ö (och i URL-en med bokstaven O!). Finns det något djupare här som jag har missat, eller har som vanligt jag rätt och alla andra fel? :wink:

73 de SM5UUO / Ture

“Danskt Ö” används av radioamatörer för att det ska vara tydligt att det är siffran “noll” som avses. Tror att detta hänger med från tiden när telegrafi var mer vanligt och då man skrev för hand. Kunde då bli förväxling. Speciellt om det var kryptotext.

I OSM tycker jag att man ska skriva vanliga siffror, där förväxling är mindre sannolikt. “Danskt Ö” tycker nog många icke-radioamantörer enbart är konstigt/fel.

SM5FLM/Markku