Shared Space

Dit item passeerde vanavond het journaal, het oogt als een erf zonder regels en er schijnen er meer te zijn in het land. Hoe gaan we met die categorie om ?
highway=living_street

Geen journaal gezien - meteen gestraft.

Maar is dit geen (variatie op een) woonerf ? Het ergste geval dat ik ken is de Steenstraat in Arnhem, één van de belangrijkste verbindingen ter plekke nota bene, die een mij totaal onduidelijke status heeft waar bijna alles schijnt te mogen.

Marcel.

Op een woonerf (living_street) staat ten minste nog waar je mag parkeren ! Maar loopt de rest gewoon door elkaar, maar wel rekening houdend met, net als op t erf.

http://www.npo.nl/nos-journaal/08-06-2016/POW_02990816 op ca 20 minuten
Zeker geen living_street (=woonerf). Beter lijkt me een highway=unclassified polygoon met area=yes.

Heb je wel eens in Bangkok gereden??

Hier in Amsterdam is een ‘shared space’ bij het Centraal Station. Dat is alleen toegankelijk voor fietsers, brommers en voetgangers. Het is een soort plein(tje), en het verkeer dat er opgaat, gaat kris-kras door elkaar heen.

In dat geval zou ik zeggen dat het highway=cycleway i.c.m. met area=yes moet zijn, en moped=designated.

Welke highway het moet zijn, hangt dus af van de situatie ter plekke, lijkt me.

En foot=yes voor de duidelijkheid? Het is toch niet vanzelfsprekend dat je als voetganger op het fietspad mag lopen?

Ik heb altijd begrepend dat highway=cycleway impliceert dat je er mag lopen, en dat foot=yes dus overbodig is. Het kan ook geen kwaad, denk ik.

Schijnt wel te mogen, als er geen trottoir/voetpad is.

Plaats op de weg
Lopen doet u op het trottoir of voetpad (bord G7). Als dat er niet is, mag u op het fietspad en fiets/bromfietspad lopen. Als ook die ontbreken, is het toegestaan om op de rijbaan te lopen.

https://vvn.nl/voetganger

Als deze tag er nog niet is, zorg dan dan je een wiki aan maakt en een voorstel doet om de nieuw te introduceren key “shared_space” documenteerd, en een discussie op te starten.

Ik vraag me af of je wel een tag ‘shared_space’ zou moeten maken.

Voor zover ik weet is ‘shared space’ niet een officieel iets, niet een term die in wet- en regelgeving voorkomt. De betekenis van de term kan dus per geval verschillend zijn, en is ook daadwerkelijk verschillend per geval.

Er is geen verkeersbord voor ‘shared space’, dus gemeenten geven dat waarschijnlijk op allerlei manieren aan. Het verkeersplein bij de pont bij het CS in A’dam is officieel voetgangersgebied, met brommers en fietsen toegestaan, en een max. snelheid van 15 km/pu.
Verder wordt een shared space vooral bepaald door wat er niet is. Geen verkeerslichten, geen zebrapaden of belijning op straat, en geen verkeersborden (Maar in het geval van Amsterdam CS toch wel een paar verkeersborden).

Omdat de uitwerking van een shared space per geval verschillend zal zijn, denk ik dat je met de bestaande tagging-middelen kunt volstaan.