segregated

Kan iemand aangeven of de volgende stellingen waar zijn of niet?

  • Als een fietspad met een aparte way wordt gemapt, dan heeft segregated=yes/no geen enkele zin.

  • Als ergens staat highway=cycleway; segregated=no dan zou dit het zelfde zijn als cycleway=lane.

Als het gaat om de tagging in Engeland, dan bedoelt men met “segregated” waarschijnlijk een doorgetrokken streep om voetgangers van fietsers te scheiden op een “fietspad”.

Zie b.v. voorstel van Andy Allen: “highway=cycleway, cycleway = segregated - the path has a line down the middle, cyclists on one side, pedestrians on the other”.
http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk/2008-July/027657.html

Segregated als in de racistische vorm dus :slight_smile:

Segregated als in de kool en de geit sparen.
:slight_smile:

Nee.
Ik denk dat men bedoelt dat voetgangers op het fietspad mogen; er is geen deel speciaal voor de voetgangers.

Ik zou op een highway=cycleway echter segregated=no (in Nederland) niet gebruiken, maar foot=yes (als er geen naastgelegen trottoir is).

@frankl2009: Ik snap je radicale Nee-antwoord niet. Kun je dat wat verder uitleggen?

Het volgende vergelijk is toch niet zo gek?

=========================
Rijbaan waar fietsers op mogen rijden:
highway=secundary
bicycle=yes

Met rechts een markering die het fietsgedeelte afscheid van de rijbaan:
highway=secundary
cycleway:right=lane

Evenzo:

=========================
Fietspad waar voetgangers op mogen lopen:
highway=cycleway
foot=yes

Met rechts een markering die het wandelgedeelte afscheid van de fietspad:
highway=cycleway
footway:right=lane

Niets is te gek. Toch denk ik dat het antwoord nee is. :wink:

Mijn “Nee” had betrekking op de tweede stelling:

A. Ik nam eerst aan (onjuiste aanname bij nader inzien) dat je bedoelde cycleway=lane op de hoofdrijbaan (d.w.z. op de way naast het fietspad die als highway=cycleway te boek staat). Dan is het antwoord m.i., nee, want het fietspad is er al (apart erin gezet) en het hoeft niet twee keer opgenomen te worden in osm. (Ik weet dat Richard Mann (Oxford) in je conversatie op talk/tagging, de stelling poneert dat hij toch beide erin zet (reden: rendering, geloof ik). Dat lijkt me toch ongewenst. Maar wellicht dat dat niet je bedoeling was.)

B. Als je bedoelde cycleway=* op een way die te boek staat als highway=cycleway denk ik dat het antwoord ook nee zal zijn omdat het key paar geeft al aan dat het een cycleway is. Eigenlijk is daar bicycle=yes ook niet nodig; maar omdat ik ook de status van moped=* en foot=* wil vastleggen, doe ik bicycle=* vaak ook. (Volgens mij in navolging van een bericht van Lambertus of ldp dat hij het doet.) Maar twee keer aangeven dat het “cycleway” is, is niet nodig.

C. Segregated=* samen met highway=cycleway wordt kennelijk gebruikt om b.v. onderscheid te maken tussen de Duitse borden: 240 – Gemeinsamer Rad- und Fußweg | 241 – Getrennter Rad- und Fußweg, D.w.z. resp. fietsers en voetgangers “door elkaar” | fietsers en voetgangers “gescheiden” (resp. segregated=no | segregated=yes). Zeichen 240 wordt dus segregated=no in osm.

De tweede stelling luidt: “Als ergens staat highway=cycleway; segregated=no dan zou dit het zelfde zijn als cycleway=lane”. Nee. Want er is dan géén sprake van een aparte baan voor fietsers en voor voetgangers, ze mogen door elkaar gebruik maken van de weg. (En zie ook B om niet twee keer cycleway te gebruiken)

D. In je verzoek om verheldering staat een nieuwe optie:

Dit lijkt op Proposed features/Advanced footway and cycleway . Dat is geavanceerd genoeg dat ik het niet 1-2-3 weet. :wink:

Maar ook hier geldt: segregated=no kan niet leiden tot een afscheiding.
Helaas moet ik de stelling verwerpen (en dat was de vraag, juist?)

Yep ik begrijp je.
Jij zult segregated in nederland weinig of niet gebruiken.