Schoolstraat voortaan opgenomen in Wegcode

iets voor wiki ? misschien een ‘schoolstreet area’ of een node op plaats van (tijdelijke) hekafsluitingen, en daartussen schoolstreet=yes met de uren van ‘afsluiting’ ? :wink:

https://www.kortrijk.be/schoolstraat

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2018/10/10_1.pdf#Page28

:stuck_out_tongue:

1 Like

Ter referentie, nu gewoon als toegangsbeperking voor motorvoertuigen opgenomen, bvb hier:
https://www.openstreetmap.org/way/443467760

Zijn er ook vakantieperioden, waarbij de straat niet is afgesloten? referentie voorbeeld.

In de praktijk: ja.
Veelal zijn het vrijwilligers die een slagboom neerlaten, of een nadar-hek op de weg zetten als fysieke toegangsverhindering.
Wanneer er geen school is, zijn die mensen er ook niet en is er geen afbakening van de zone.

EDIT:
Ik maak de nuance ‘in de prakijk’, het is me nog niet bekend of de wetgever deze keer praktisch heeft gedacht.
Het voorbeeld van de bakfiets is al zo’n grijze zone, juridisch gezien is het maar een fiets als die precies twee wielen heeft. Wat me dan weer doet twijfelen aan een kind met steunwieltjes.

kind met steunwieltjes :slight_smile:

Tot 9 jaar gelden speciale regels (de groep met fietsen met steunwieltjes valt hier gewoonlijk onder), zie 9.1.2/5 https://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/109-art9

bakfietsen vallen dan weer onder 3- en 4-wielers zonder motor en minder dan 1m breed, niet ? (9.1.2/1)

I’d like to suggest we in fact start using designation=schoolstreet

Reasoning: people are just mapping motor_vehicle:conditional, but that misses:

  • vehicles forbidden except for bicycles
  • “aangelanden” still welcome
  • priority vehicles still welcome
  • vehicles with a permit still welcome
  • speed limit adjusted during the inaccessible hours

While it is absolutely useful to add all that to the way itself, but we can’t expect mappers to know about all this. Just like cyclestreet, it seems better to document this on the wiki. This can only work if there’s an explicit tag to help with QA. Hence I’d propose we add designation=schoolstreet to the wiki.

I had expected to be able to find most of the schoolstreets with

way["highway"]["motor_vehicle:conditional"~".SH off."]

But even without the school holiday exception, that doesn’t really seem to return many of them. Maybe people used access, or vehicle? Or perhaps the lack of an easy tag meant not many of them are mapped?

EDIT: replaced previous proposal schoolstreet=yes

Just a caution: the PDF linked in the first post goes to the original text. This was later ammended. They added access for speed pedelecs and removed the exception for “aangelanden”. See http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=nl&nm=1975120109&la=N. Wegcode.be https://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/2172-art22undecies is correct and up to date.