Samenwerking OSM en Rijkswaterstaat: de follow-up

Hoi,

Zoals de meesten weten, was er op 19 september jl. een bijeenkomst bij Rijkswaterstaat in Utrecht met als doel om kennis te maken met de OSM community en om te kijken of wij (OSM en RWS) op een aantal vlakken nader kunnen samenwerken. Dit omdat er, ondanks de verschillen, ook gezamenlijke doelen zijn, nl. het beschikbaar stellen van open geodata. Naast Rijkswaterstaat waren er ook mensen van andere overheidsorganisaties aanwezig, zoals het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Kadaster. Van deze bijeenkomst is een artikel beschikbaar: https://bgtweb.pleio.nl/blog/view/34894162/de-bgt-en-openstreetmap-samenwerkingskansen-in-beeld

Uit deze bijeenkomst zijn een aantal ideeën voortgekomen om de mogelijke samenwerking nader uit te werken. Bij ieder initiatief zijn twee contactpersonen, namelijk één vanuit de overheid en één vanuit de community. Natuurlijk is iedereen van harte uitgenodigd om hieraan bij te dragen. Hier volgt een overzicht met korte toelichting van de initiatieven, tezamen met de namen en contactgegevens van de contactpersonen. Als je een bijdrage wilt leveren, kun je het beste contact zoeken met de contactpersonen.

 • OSM.NL voor dummies
  Contact OSM: Gert-Jan van der Weijden (geejee@dds.nl)
  Contact RWS: Ed Ooms (ed.ooms@ndw.nu)
  Hiervan heb ik geen beschrijving gekregen, maar ik denk dat de titel wel voor zichzelf spreekt.

 • Echte kansen / meerwaarde van OSM voor RWS uitwerken
  Contact OSM: Henk Hoff (toffehoff@gmail.com)
  Contact RWS: Nelette Verbruggen (nelette.verbruggen@rws.nl)
  Doel: In deze groep willen we één echte kans voor Rijkswaterstaat qua samenwerking met Open Street Map uitwerken: iets waarin duidelijk en relatief snel meerwaarde te zien is van gebruik van de OSM-data voor RWS. Het snel laten zien van een concreet resultaat zal namelijk het enthousiasme bij RWS voor samenwerking verder aanwakkeren.
  Daarbij denken we nu aan de relatie tussen OSM en het nationaal wegenbestand (NWB), wat kan leiden tot efficiënter werken en een betere kwaliteit van beide bronnen.
  Status: Met het groepje ‘echte kans/meerwaarde van OSM voor RWS uitwerken’ hebben we de afgelopen weken via de mail al contact gehad. We proberen binnenkort bij elkaar te komen. Dat loopt dus!

 • Ontsluiting Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) binnen OSM en v.v.
  Contact OSM: Frank Steggink (frank@steggink.it)
  Contact RWS: Jaap-Willem Sjoukema (Min I&M) (jaapwillem.sjoukema@minienm.nl)
  Doel: Het doel van het BGT-initiatief is om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) binnen OSM te gebruiken en om te verkennen op welke manieren OSM gebruikt kan worden voor verrijking van de BGT. Bij gebruik van de BGT binnen OSM moet er verder worden gedacht dan het klakkeloos importeren van de BGT. Er zijn waarschijnlijk betere manieren te vinden om informatie uit de BGT te gebruiken. Er moet o.a. aandacht worden besteed aan een mapping tussen de gebruikte codering van de BGT en het OSM tagging-schema. Dit onderwerp leent zich bij uitstek voor het vormen van subgroepen die de uitwisseling van een specifieke set features nader onderzoeken.
  Status: Jaap-Willem en ik hebben beslotem om de discussie hierover op het OSM forum te bespreken: http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=52338
  Verder houdt Jaap-Willem Sjoukema zich bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu bezig met de ontwikkeling van een terugmeldsysteem voor de BGT, maar dat is niet specifiek op OSM gericht.

 • Subonderdeel BGT: kunstwerken in OSM
  Contact OSM kunstwerken: Nick Hoogerbrug (st.niklaas@live.nl)
  Contact RWS kunstwerken: Rob van der Schoot (rob.vander.schoot@rws.nl)
  Aangezien de BGT ook kunstwerken bevat, is besloten om dit als een subonderdeel van de BGT op te pakken. Eventueel worden andere bronnen, zoals het DTB van RWS, hiervoor gebruikt (eigen invulling).

 • Nationale bewegwijzering en OSM
  Contact OSM: Marc Zoutendijk (marcz@xs4all.nl)
  Contact RWS: Eric van der Ster (eric.vander.ster@rws.nl)
  Doel: in de nationale bewegwijzeringsapplicatie wordt noch OSM, noch RWS data gebruikt. Lijkt efficiënter en goedkoper te kunnen. Doel: open data als basis gebruiken in nationale bewegwijzeringsapplicatie. Waarom? Alle wegbeheerders gebruiken de applicatie, kijk naar de kracht van een eventuele terugmeldfunctie naar OSM en RWS!
  Status: voorstel heb ik (Eric vd Ster) neergelegd bij de directeur van de Nationale Bewegwijzeringsdienst

 • Luchtfoto’s vrij beschikbaar krijgen
  Contact OSM: Gert-Jan van der Weijden (geejee@dds.nl)
  Contact RWS: Ed Vaessen (ed.vaessen@rws.nl)
  Doel: de landsdekkende luchtfoto’s worden jaarlijks door gezamenlijke overheden (behalve de gemeenten) aangeschaft. Er is een variant met 10cm resolutie die is opgenomen in het bladloze seizoen (voorjaar, tot 23 april) en een met 25cm resolutie, opgenomen van 15 april t/m 15 juli.
  Alleen de laatste variant, gedownsampled naar 50cm, is als open data beschikbaar via PDOK.
  De wens is om t.z.t. alle luchtfoto’s beschikbaar te krijgen als open data. Hierbij dient de vraag binnen OSM in kaart te worden gebracht.
  Status: voor 2016 en later zal de 25cm-variant als open data beschikbaar komen. Getracht wordt om ook beschikbaarheid hiervan van voorgaande jaren bespreekbaar te maken.

 • Verkenning samenwerkingsvormen OSM / RWS
  Contact OSM: Peter van Wee (piewie32@gmail.com)
  Contact RWS: Wim de Haas (wim.de.haas@rws.nl)
  Ook hiervan heb ik nog geen beschrijving ontvangen. Nadere informatie volgt.

 • Geofork
  Contact OSM: Stefan de Konink (stefan@opengeo.nl)
  Contact RWS: Bram Schiltmans (bram.schiltmans@rws.nl)
  Dit betreft het matchen van de wegen binnen OSM en het NWB. Stefan heeft het idee om hiervoor een Github-achtig systeem voor op te zetten. Dit onderwerp wordt ook gezien als een van de kansen bij “Echte kansen / meerwaarde van OSM voor RWS uitwerken”.

Interessant om te melden is ook dat Eric van der Ster zich verdiept in het vergelijken van OSM en NWB. Hij zoekt hiervoor mensen die met hem willen meedenken.

 • Publicatie verkeersbesluiten
  Contact OSM: Stefan de Konink (stefan@opengeo.nl)
  Contact RWS: Eric van der Ster (eric.vander.ster@rws.nl)
  Doel: De verkeersbesluiten zijn lastig te verwerken. Door meer te standaardiseren/anders te ontsluiten kan de data beter en sneller hergebruikt worden. Daarnaast geldt mogelijk iets vergelijkbaars voor de NBd: een terugmeldvoorziening.
  Status: contact gelegd met KOOP, de beheerder van de applicatie.

 • Resultaten in Brussel (SotM)
  Contact OSM: Henk Hoff (toffehoff@gmail.com)
  Contact RWS: Eric van der Ster (eric.vander.ster@rws.nl)
  Doel: de resultaten van de samenwerking kenbaar maken op de State of the Map 2016 in Brussel.
  Status: nog met Henk afstemmen.

Dit bericht stuur ik zowel naar de OSM talk-nl als de OSGeo.nl mailinglijsten en ik publiceer hem op het OSM-forum. De reden is om een zo groot mogelijk publiek te bereiken binnen de OSM- en Nederlandse open source communities.

Met vriendelijke groet,

Frank Steggink

Een belangrijk project gaat erg goed, er is nu een implementatie om OpenStreetMap via OpenLR te koppelen. Hiervoor heb ik een plugin voor OSM2PO geschreven. Een Maploader voor PostgreSQL/PostGIS. Morgen weer naar Rijkswaterstaat, even kijken hoe de NWB mensen staan.

Nu we echt kunnen gaan vergelijken zou het leuk zijn om wat meer mensen mee te krijgen :slight_smile: