RVV, bewegwijzering K7 K8, guidepost, fietshandwijzer, NBd

RVV geeft aan:

Kan je dan stellen dat er bicycle=yes mofa=yes moped=yes bij hoort te staan?

Nu zag ik in het veld bij 1 richting op zo’n bord een doorgestreept bromfietssymbool, dit omdat het aan die kant verwees naar een G13. Hoe dit mappen?
afbeelding

tourism=information
infromation=guidepost
guide_type=destination
operator=Nationale Bewegwijzeringsdienst

De vraag is of de operator Nationale Bewegwijzeringsdienst wel goed is?
Wettelijke taken Het zijn wegbeheerder (gemeenten en provincies), die het laten plaatsen, wie is dan de operator?

realisatie

Wegbeheerders kunnen met een goedgekeurd bewegwijzeringsplan plan aan de slag. Circa 80% van de wegbeheerders kiest ervoor om de uitvoering bij de NBd neer te leggen, en sluit hiervoor een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) af.

guidepost=? voor bicycle, mofa en moped hoe omschrijf je dat?

ref=* is het beter om ref:NBd=* te gebruiken. Maar dat wordt zowel op de kruispunt node als op de bordnode gebruikt.
Zo wordt het zowel gebruikt als kruispuntnummer en als wegwijzernummer.

NBd geeft aan en hoe haal je nummers uit elkaar. Om dan onderstaande downloads link naar voren te halen.
afbeelding
afbeelding
afbeelding

guidepost en dan fietshandwijzer als term gebruiken?

afbeelding

https://downloads.rijkswaterstaatdata.nl/Regios/civ/bewegwijzering_open/68000/68892/68892001S.PNG

Kan je dan guidepost=paddestoel gebruiken? Wat aangeven wordt als type constructie i.t.t. type wegwijzer.
afbeelding

https://downloads.rijkswaterstaatdata.nl/Regios/civ/bewegwijzering_open/63000/63299/63299002S.png
afbeelding

Zijn er nog meer tags die we kunnen meenemen in een keuzemenu?

location=pole
support=pole

Een paar tags die ik tegenkwam.
Bij zoeken ref:NBd:
traffic_sign = Fietshandwegwijzer
traffic_sign = Besliswegwijzer (handwegwijzer)
operator = Provincie Groningen
traffic_sign = Voorwegwijzer Dit is dan een ander K bord.
hiking = yes
horse = yes

Voor de paddestoel gebruik ik al heel lang deze preset:

<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>

<item name="Mushroom guidepost"  nl.name="Paddenstoel" icon="http://www.dvdhoven.nl/JOSM/Pictures/paddenstoel.png" type="node">
	<text key="ref" text="Mushroom number" nl.text="Paddenstoel nummer" />
	<key key="tourism" value="information" />
	<key key="information" value="guidepost" />
	<key key="guidepost" value="paddenstoel" />
	<key key="operator" value="Nationale Bewegwijzeringsdienst" />
	<key key="bicycle" value="yes" />
	<key key="hiking" value="yes" />
	<key key="mtb" value="yes" />
	<key key="horse" value="yes" />
</item>

En ik heb ook nog eens deze preset gemaakt voor de wegwijzer:

<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>

<item name="bicycle guidepost"  nl.name="fietswegwijzer" type="node">
	<text key="ref" text="guidepost number" nl.text="fietswegwijzer nummer" />
	<key key="tourism" value="information" />
	<key key="information" value="guidepost" />
	<key key="guidepost" value="fietswegwijzer" />
	<key key="operator" value="Nationale Bewegwijzeringsdienst" />
	<key key="bicycle" value="yes" />
	<key key="hiking" value="yes" />
	<key key="mtb" value="yes" />
	<key key="horse" value="yes" />
</item>

Ik gebruik mijn paddenstoel preset nog al eens, dus er zullen de nodige paddenstoelen in OSM zijn, die op die manier getagged zijn.

Verder staan er buiten nog veel paddenstoelen oude stijl:
witte hoed met zwarte letters: geen /001 oid achter het nummer
witte hoed met rode letters wel /001 oid achter het nummer

En dan zijn er ook nog betonnen exemplaren, waarvan er onlangs door de gemeente Hellendoorn 2 tot gemeentelijk monument verklaard zijn.

Ik zou zeggen dat het duidelijker is om ref:NBd te gebruiken dan de algemene tag ref. Zo weet je over wat voor code je praat. Je zou ref:NBd verder kunnen opsplitsen in bijvoorbeeld ref:NBd:junction en ref:NBd:sign, maar dat lijkt me niet nodig en onnodig complicerend. De nummers overlappen namelijk niet. In het voorbeeld is wegwijzer 68892/001 een wegwijzer op kruising 68892. Kruisingen hebben het format xxxxx en wegwijzers xxxxx/xxx (misschien soms met meer cijfers in een getal).

K-borden zijn volgens mij een poging van de RVV1990 om bewegwijzering te integreren in de verkeersborden. Dit is redelijk losgelaten en nieuwe ontwerpen en manieren van bewegwijzeren sinds 1990 hebben niet geleid tot updates van de K-borden. Daarom lijkt traffic_sign me geen correcte tag meer voor wegwijzers.

Dat is wel een heel eigenaardige toepassing van de access-tags.
In OSM betekent dat dus dat ik als fietser over die paddestoel heen kan rijden.
Een paard kan er over heen springen, dat is dus correct :slight_smile:

Dat heb ik overgenomen van de standaard preset voor een wegwijzer. Die standaard preset komt gewoon met JOSM mee. Het zijn hier geen access tags, maar tags voor welke categorie de wegwijzer bedoeld is of door welke categorieën gebruikt kan wordend. Alle tourism=information zaken hebben dat. Een kaart, infoboard, etc.
Dit is de wiki pagina: Tag:information=guidepost - OpenStreetMap Wiki

aanvullend: @dvdhoven, bedankt.

Het wordt op de information=guidepost aangegeven.


Vandaar ook mij vraag:
Voor moped en mofa *=yes toevoegen?

guidepost=* , hier worden vervoersvormen aangegeven, manier van voortbewegen.


In Nederland is men het gaan gebruiken als de vorm van het bord. Dit is een tegenstrijdigheid

RVV speekt van wegwijzer, handwijzer en stappelbord
NBd geeft in tabel fietshandwijzer, fietsbord met ondercategorie type construction, ondermeer paddestoel

Wereldwijd:

hierbij denk ik dat
support=pole of is dan support= paddestoel meer gepast? Of moet dit mushroom zijn, een engelse term, mushroom wat wellicht verwarring kan geven. Ergens wil je de Nederlandse vorm paddestoel tot uitdrukking brengen.
En dan voor guidepost= moet ook de mofa en moped, vervoervorm, manier van voortbewegen worden weergegeven in een term, zoals bedoeld bij de RVV.

wegwijzer, handwijzer en stappelbord zijn hier ook engelse termen voor?

Ter discussie om er meer lijn in te krijgen.

Dat denk ik ook, als het een goede NBd refnummercombinatie is, anders gewoon ref gebruiken.
Aanvullend keycode niet nodig

Wanneer op node gebruikt dan kan je altijd traffic_sign=NL:K7 en traffic_sign=NL:K8
Dit zal men nog steeds gebruiken in het bestelproces.

Zolang het in RVV staat is het goed te gebruiken.

Van de week keek ik bij RWS kerngis verkeersborden.


bijv. met inwinner type hyperlink onderhouder eigenaar. Operator?

In Maastricht zag ik laatst een stapelbord. K8
Weten jullie nog meer locaties met een stapelbord?

location

Bedoel je deze:


Locatie is het Hovenpad in Deventer (de Worp) net voor en net na de afslag naar de vrije kruising en door naar de N344

Ja, bedankt.
Ik wilde het verschil maken, omdat ik dacht dat deze K8 vaker op een andere pole zijn gemonteerd, hier een streetlamp.

Ook deze borden kom je hier in Deventer tegen, ik weet niet of die al een officiële status hebben:


Type BW101 als blauw of voor recreatieve objecten als bruin en nu dus als rood voor informatie bewegwijzering. Leverancierscodes werken met BW101B B blauw, BW101BR, BR bruin

Officieel?

Het fietssymbool in rood of wit op borden geplaatst. (zelfs groen)
Wat in de RVV staat: 2b

De regels van dit besluit betreffende fietsen en fietsers zijn, in plaats van de regels betreffende bromfietsen en bromfietsers, mede van toepassing op snorfietsen en snorfietsers, tenzij anders is bepaald.

K7 en K8 zijn beschreven.
Houdt dat in dat als je een fietssymbool ziet dat dat voor de fiets en snorfiets geldt?

Houdt dat in, dat als er alleen een fietssymbool op staat in de aangegeven richting, dat de aangegeven bestemmingsrichting niet voor de bromfiets geldt?

Dit terwijl de K7 en K8 voor zowel fiets als bromfiets geldt. Beschreven in de RVV.

En hoe zit het dan bij gebruik van fietssymbool op andere borden.
Er een andere betekenis aan geven is verwarring veroorzaken.
Daar zegt de EU het volgende:

borden, mededelingen, aanduidingen of installaties aan te brengen, die verward zouden kunnen worden met verkeerstekens of andere verkeersregelende apparaten, deze minder goed zichtbaar of minder doeltreffend zouden maken, of weggebruikers zouden kunnen verblinden of hun aandacht zouden kunnen afleiden op een wijze die de verkeersveiligheid in gevaar brengt.

Wanneer wel en wanneer niet horse=yes toepassen?

We kennen zaken waar een paddestoel staat en de fietser neemt dit pad en wordt bekeurd op basis van art.461, dat men binnen het gebied alleen gebruik mocht maken van de fietspaden.
Als niet alle richtingen kunnen worden gebruikt is dan *=limited gepast?
Denkend aan topicstart bromfiets met kruis op het bord.

Staan wel in de NBd database:

Dit is de nieuwe officiële bewegwijzering van doorfietsroutes / snelfietsroutes / fietssnelwegen.