Ruiterpad / Bridleway

Wanneer is het de bedoeling een bospad als Bridleway te taggen?

Volgens de Wiki wordt bridleway voor een ruiterpad gebruikt dat aangegeven is met een blauw gebodsbord.

Voetgangers en Fietsers zijn niet toegestaan op een ruiterpad met zo’n bord (ref. http://nl.wikipedia.org/wiki/Ruiterpad)).
Dit staat min of meer in de http://wetten.overheid.nl/BWBR0004825/HoofdstukII/1/Artikel4/geldigheidsdatum_21-08-2011 (ref. http://wetten.overheid.nl/BWBR0004825/HoofdstukII/1/Artikel4/geldigheidsdatum_21-08-2011)).

In de bossen zijn ruiterpaden/routes vaak gemarkeerd met paaltjes met een klein schildje met een paard of hoefijzer op.
Voetgangers mogen hier ook over en sommige gemarkeerde wandelroutes gaan ook over deze paden.

Ik neem aan dat fietsers er ook over mogen, al valt fietsen in het los zand niet mee :wink:

Een ruiterpad en ruiterroute zijn twee verschillende zaken.

Een ruiterpad is een pad met een gebodsbord.
Zo in de wet vastgelegd.
Daarmee leg je het woord ruiterpad mee vast.

Daarnaast heb je gebiedsverboden, geregeld door de eigenaar.
Dat bijvoorbeeld: ruiters, alleen toegestaan op de ruiterroute, dan heeft dat paaltje een betekenis voor de ruiter.
Wanneer er meer verboden zijn op deze ruiterroute en door de verboden alle andere vormen uitsluit op deze ruiterroute. Bijvoorbeeld: wandelen alleen toegestaan op wandelroute etc.
Dan kan je stellen dat een pad alleen bedoelt is voor ruiters, een ruiterpad is, en zo te taggen. ipv al die andere vormen =no te taggen

Het kan zijn dat dezelfde ruiterroute over een stuk gebied loopt van een andere eigenaar, met geen gebiedsverboden, dan geeft zo’n paaltje alleen de route aan.
Dan mag je te voet fiets paard motor auto er komen.

Maar,… het komt bijna nooit voor dat een ruiterroute in zijn geheel als ruiterpad kan kwalificeren, omdat de route veelal loopt over stuk van een weg in openbaarheid. Er is altijd wel een stuk gemeenschappelijk gebruik, als is het maar 10 meter. Daarom is deze tekst op deze gebiedsborden, wel correct? omdat het zo niet uitgevoerd kan worden. Is maar net hoe de insteek op deze borden is.

Wanneer op zo’n bord de term ruiterpad en wandelpad gebruikt word.

Bedoeling en juridisch correct, jij mag het zeggen ben geen jurist.
Ik stel vraagtekens bij de juridisch correctheid op deze borden.

Hetzelfde geld voor atb route, die ook een openbaar zandpad mee neemt in zijn route.

Laatst nog een gesprek met SBB en moesten toegeven dan het bord formeel niet goed stond.

Bord stond links van het pad, vlak haaks op de rijrichting , suggereert dat de grens over de weg liep, en dat wij over dat pad niet mochten komen, dat was niet het geval. De weg was van de buurman enof kan het zijn dat het in de wegenlegger staat. Het vlak had dus paralel aan de rijrichting, links, moeten staan, in het gebied. Zeggende dat het perceel links tot het gebied behoort. Vanwege leesbaarheid in de rijrichting was het zo geplaatst.

Zo zie je vaak op een kruising ook, dat het bord zo geplaatst is terwijl ze echter schuin \ op de hoek in het perceel hadden moeten zetten, Aanduidend de hoek van het perceel. Aangevende dat beide wegen niet onder het gebied en zo ook onder de gebiedsverklaring vallen.

De vraag kwam op omdat er bij het Reindersmeer de ruiterroute ingevoerd is als bridlepad.
(zie ook : http://www.bergen.nl/bezoeker/wandel-fiets-en-ruiterpaden_3645/#Ruiterroute))

Tot nu toe heb ik nooit op de ruiterroutepaaltjes gelet en deze als highway=path of track ingevoerd.
Dat blijf ik dan ook doen, wat net zo gemakkelijk is.

Ik kan mij niet herinneren dat ik ooit ruiterpad met een gebodsbord in mijn omgeving gezien heb.

Bij mij in de buurt heb ik de meeste ruiterpaden getagged als Bridleway. Dat zijn dan paden zonder zo’n blauwe paardenbord maar middels paaltjes aangegeven ruiterroute. Paarden mogen in dat gebied alleen over deze paden en over de openbare weg rijden. Ik heb van mijn vriendin (=paardenmeisje) begrepen dat in nagenoeg alle gebieden waar dergelijke paaltjes staan het niet is toegestaan op andere paden te rijden. Het lijkt mij dan logisch dergelijke paden als Bridleway te taggen of zie ik dat verkeerd?

Ruiterroutes zijn per definitie geen bridleways.

Elk stuk weg moet je apart bekijken.
Valt het binnen een gebiedsreglement van een eigenaar.
Hoe staat het omschreven op het bord.
Wat zegt het bord over andere vervoersvormen.

Zo kan er staan vrij wandelen en fietsen op wegen en paden.
Ruiters alleen toegestaan op de ruiterroute. Dan is het dus geen bridleway, ondanks de paaltjes met de hoefijzers.

Zoals ik al stelde, je bent zo van het ene gebied in het andere, van een andere eigenaar, waar een ander of geen gebiedsreglement geld.

Die scheiding is vaak niet eens te zien. Vooral bij de achteraf paden.

Ik las ooit de volgende links en dacht toen te begrijpen dat het dus highway=bridleway zou moeten worden.
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:Recreatieve_paden_wegen#Primaire_keys_.28highway.2C_route.29
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_features (zie highway=bridleway)

Dat is inderdaad het geval in het gebied waar ik actief ruiterpaden map. Als het dan geen highway-bridleway moet worden kan ik deze dan bv als volgt mappen?

Highway= track
Horse= designated
tracktype= grade5
Surface= Sand

of path

Graag wil ik deze oude post even nieuw leven inblazen. Dat een beginnende mapper een bospad als highway=bridleway tagt omdat er bv hoefijzer paaltjes staan kan ik heel goed begrijpen maar in heel veel gevallen is dat niet juist zoals in de posts hierboven is uitgelegd. Ik heb sindsdien dan ook het merendeel gemapt als highway=track en horse=designated.

Onlangs bij het opschonen van fouten in de OSM database stuitte ik op een edit waarin een correct gemapte weg (highway=track + horse=designated) werd “gecorrigeerd” naar een highway=bridleway. Bij deze het verzoek aan de “bosmappers“ om voorzichtig om te springen met die highway=bridleway.

De laatste tijd verdiep ik mij in de visualisatie van access.
Dat brengt naar voren dat sommige tagcombinaties ter discussie komen te staan in Nederland.

Verdieping.
Een route is vaak een kant op. Het hoefijzer op het paaltje aan een kant van het pad.
Als je toestemming hebt om de route te gebruiken. Beschreven op het gebiedsbordje, access_sign.
Het is maar net hoe het beschreven is.
“Alleen toegankelijk op aangegeven ruiterroute”
Dan kan het maar van 1 kant toegankelijk zijn.
En zal je gebruik moeten maken van horse:forward horse:backward.

designated staat wat mij betreft ook ter discussie, want veel van die routes liggen in gebieden waar permissive regime geld, feitelijk openbaar gebied.

Bij een juridisch openbaar gebied (wegen), moeten verkeersbesluiten genomen worden.

In bosgebieden word dan ook eigenlijk veel te veel =yes getagd.
wiki access

In deze gebieden heb je** geen **recht op het gebruik van.
Bij een bord Ruiterpad is het wel =designated, je hebt er recht op (yes) en je bent verplicht het te gebruiken.
Designated, het lijkt er op dat bij verkeersbord, het nog strakker is als yes.

Maar designated op een route in feitelijk openbaar gebied is een combinatie van permissive en designated.
Hoe maak je het onderscheid duidelijk? t.o.v verkeersbord designated.
Permissive

Dit is dus veel minder strak, je heb niet het recht op gebruik, kan ter alle tijden opgeheven worden.

Ik vind het niet echt makkelijk allemaal. Volgens de default access tags zou een paard op een track/path toegestaan zijn. Dat impliceert volgens mij dan een ‘yes’ die niet getagd hoeft te worden. Dat zou dan weer betekenen dat we alle paths/tracks waar niet gereden mag worden met je paard een horse=no moeten krijgen. Dat lijkt me weer wat veel werk omdat (in ieder geval bij mij in de buurt) het merendeel ervan verboden is voor paarden. Ik had eerder verwacht dat de default een ‘no’ of een ‘partial’ zou zijn voor tracks/paths. Weet iemand waarom de default een yes is?

Op het landgoed Den Treek Henschoten is een ruiterroute netwerk uitgezet en daar mag je alleen paardrijden met een vergunning en dan ook alleen maar op de aangegeven paden (hoefijzer).

Dat zou als ik het goed begrijp betekenen dat die horse=designated die ik nu getagd heb gewijzigd zou moeten worden in horse=private? Of wellicht nog beter horse=private @ (sunrise-sunset)?

Maar als de default op paths/tracks blijkaar een yes is zou er ook een horse=no @ (sunset-sunrise) bij moeten omdat je anders zou kunnen denken dat je overdag een vergunning nodig hebt en ’s nachts niet. Hoe taggen we dat dan?

In een bosgebied een stukje verderop is geen vergunning nodig en mag je alleen overdag het bos in. Je moet als ruiter echter wel op de aangegeven paden blijven.

Dat zou dan een horse=no @ (sunset-sunrise) worden en op de andere paden waar je niet mag komen een horse=no? Lijkt me ook erg ingewikkeld.

Zijn er mensen met betere ideeën hoe we dit het best kunnen taggen?

Zou er:
access=no
foot:conditional=permissive @ (sunrise-sunset)
bicycle:conditional=permissive @ (sunrise-sunset)
horse:conditional=private @ (sunrise-sunset)
dog=leashed
op zetten. Volgens mij heb je dan alles van belang wel afgedekt.

Complexe materie inderdaad en voer voor veel vragen…

Dat ligt er volgens mij aan (a) hoe je dat “niet hoeft” uitlegt en (b) op basis waarvan is gesteld dat de default access een bepaalde waarde heeft (je volgende vraag).

(a) volgens mij hoef je dat obv deze veronderstelde access-waarden niet te taggen om een routeerbare afgeleide van de OSM-database te hebben, maar om de kwaliteit van de OSM-database zelf te bewaren kan een dergelijke tag toch waardevol zijn in gevallen waar de waarde niet direct uit de combinatie van een verkeersregel met wegtype volgt, maar uit een interactie met andere elementen in de omgeving.

Zo is op een cycleway de waarde “foot=yes” (of “oneway=no”) een aanname die doorgaans correct is (en daarom prima als “default”), maar dit volgt niet een-op-een uit de aanwezigheid van een bord fietspad. Daarvoor moet je de hele situatie in ogenschouw nemen. Foot-yes is correct als er geen voetpad of trottoir aanwezig is, en anders niet (en oneway=no geldt zonder borden wel voor een solitair fietspad, maar bij fietspaden parallel aan een weg is het een stuk gecompliceerder.

Daarom vind het spijtig (en een vorm van vandalisme) om te zien dat dergelijke tags soms worden verwijderd onder het mom van “useless tagging”. De default kan weliswaar “foot=yes” zijn, maar als dat op een weg niet is getagd, dan weet je niet of dat werkelijk zo is, of dat het onbekend is.

Prima dus als je het weglaat uit een afgeleide database die je gebruikt om te routeren, maar verwijder het ajb niet uit de OSM-database.

Dat is iets anders dan bijvoorbeeld “bicycle=yes” op een cylceway, want dat volgt een-op-een uit de combinatie van te taggen borden/verkeersregels.

Ik weet niet hoe die tabel tot stand is gekomen,
maar ik deel de conclusies mbt zie hier wel een vertaling/conclusie mbt paths die volgens mij niet correct is en hier ook een verband mee heeft:

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_tags_for_routing/Access-Restrictions#The_Netherlands

De letterlijke tekst in het RVV ziet echter niet op type weggebuikers, maar op type wegen:

http://wetten.overheid.nl/BWBR0004825/2017-07-01

Dus een pad dat bestemd is voor fietsen, maar niet met een RVV-bord als fietspad is aangegeven, is strikt genomen wel een rijbaan. (en ook kleine paden zullen in dit kader als weg moeten worden gezien, gelet op de brede definitie van wegen in de Wegenverkeerswet).

Dergelijke paden lijken me echter eerder uitzondering dan regel, ook in opengestelde gebieden zijn niet-openbare wegen voor fietsers vaker wel dan niet met RVV-fietspadborden aangegeven. Er zijn genoeg uitzonderingen, maar bij paden voor voetgangers zie je zo’n constructie veel vaker (wel open voor voetgangers, geen bord G7), en voor brommers en paarden is dat al helemaal zeldzaam.

Het gekozen onderscheid tussen “no” en “yes” bij “path” vindt dus geen directe grond in het RVV (en lijkt uit te gaan van een misverstand). Volgens mij zouden we dan ook moeten kijken naar de aanname die de voorkomende situaties het beste voorspelt (zoals foot=yes op cycleway: klopt meestal, maar niet altijd).

Over toegang van “bicycle” zou je misschien nog kunnen twisten (hoewel het naar mijn overtuiging veel vaker “no” dan "yes"zal zijn), maar voor “moped”, “mofa” en “horse” zou “no” volgens mij een veel beter te verdedigen waarde zijn.

En meer specifiek de onderbouwing over de toegang voor paarden:

Gebruik van “Paths” die geen rijbaan vormen -veruit de meeste- is dus voor ruiters (net als fietspaden en fiets-/bromfietspaden) niet toegestaan