Rower i miejsca niebezpieczne / nielegalne

Nagrywam ostatnio tracki z wycieczek rowerowych.
Mam w?tpliwo?ci:

  • Jak mapujemy niebezpiecze?stwa (np zdewastowany tunel w którym powyci?gane / po?amane s? 1m2 p?yty kanalizacyjne na ?rodku tunelu ?
  • Czy mapujemy (i je?li tak to jak ?) miejsca niebezpieczne i chyba nielegalne - np przej?cia przez czynne tory kolejowe. Jest ?cie?ka, przej?cie jest “powszechnie” u?ywane ale jest nieoznakowane i zapewne przej?cie w tym miejscu jest niedozwolone.

Ostatnio przechodzi?em rowerem przez nieczynny most kolejowy (narysowany na nim szlak, ale most zagrodzony i z tabliczkami „zakaz wst?pu”) i mia?em podobne dylematy, ale kto? przede mn? je rozwi?za?: most narysowany, ale z access=no.
Dziury w tunelu? To chyba jako? przy pomocy „surface” trzeba by tagowa?…

Je?li chodzi o ?cie?k? przechodz?c? przez tory. Nie jestem pewien, czy to na pewno „nielegalne”, szczególnie je?li, nie ma w pobli?u „legalnego” przej?cia. Ja narysowa?bym po prostu ?cie?k? tak jak jest i chyba powstrzyma?bym si? tylko z tagowania przej?cia/przejazdu kolejowego. By?by wspólny w?ze? torów i ?cie?ki, wi?c u?ytkownik wiedzia?by, ?e mo?e si? torów spodziewa?.

Ja si? zastanawia?em jeszcze nad czym? innym. Jak oznacza? miejsca na szlaku, które nie tyle s? niebezpieczne, co wymagaj? szczególnej uwagi, ze wzgl?du na np. brak lub ma?o czytelne oznakowanie w terenie. W terenie podobne sprawy oznacza si? wykrzyknikiem przy symbolu znaku, w OSM te? taki „wykrzyknik” by si? przyda?, mo?e jako rola dla w?z?ów w relacji typu route? Ale to chyba troch? off-topic…

Dla przej??, które s? na pewno nielegalne, mo?na spróbowa? stosowa? “crossing=no”. Przynajmniej to podpowiada JOSM.