routering de weg kwijt

Groningen heeft een nieuw hotel, Van der Valk Groningen. Daar is van alles mis mee … het ligt om te beginnen niet in Groningen maar in Drenthe, in de plaats Eelderwollde. En het adres Borchsingel 53 klopt ook niet helemaal, want het ligt aan de Madijk en niet aan de Borchsingel.
http://www.openstreetmap.org/#map=17/53.19702/6.51417

Nu wil het routeren dus niet lukken: de router kiest de dichtsbijzinde plek voor auto’s, en dat is midden op de snelweg. Niet echt handig om je auto te parkeren. De parkeerplaats die je dicht bij de voordeur brengt wordt door de router over het hoofd gezien omdat ie kennelijk niet over parkeerplaatsen wil routeren.
Nu kun je dit op meerdere manieren omzeilen: node met adres op de Borchsingel plaatsen, de parkeerplaats als unclassified met naam Borchsingel … maar dat zijn allemaal ‘illegale’ ingrepen, oftewel taggen voor de router.
Wie heeft er een slimme suggestie, die ook nog binnen de regels van OSM valt?

De weg naar de parkeerplaats hoort ook nog bij de Borchsingel (anders kan het hotel nooit aan de Borchsingel liggen) dus die mag je ook zo benoemen: http://www.openstreetmap.org/way/474369151#map=18/53.19654/6.51559
Als die niet routeert over een serviceroad is dat een fout van de router.

Heb ik geprobeerd, maar dat hielp niet voor het routeren, probleem bleef hetzelfde. Dus heb ik de naam er maar weer afgehaald; het is onduidelijk of de toegangsweg nu wel of niet een privéweg is.
Ik heb de naam er nu weer bij gezet, misschien helpt het en moet ik gewoon wat langer wachten tot de database voor het routeren bijgewerkt is?

Zou best kunnen dat het wat langer duurt voordat het is bijgwerkt. Om welke router gaat het hier?

Leg je de wms laag Ruimtelijk Plannen CC0 er onder, dan zie je dat de Gemeente geen wegen in het plangebied heeft ingepland.
Dus vanaf de weg Borchsingel is alles service van Van der Valk. En heeft de serviceweg geen naam.

Mapzen en OSRM, de standaard publieke routers. Ik heb eens wat meer testen gedaan en ze routeren wel vaker afwijkend.
Ik had een bedrijf ingevoerd en het routeren naar de naam van dat bedrijf werkte meteen maar niet naar het straat adres … de router ging naar een zijstraat die dichter bij het huis lag. Kennelijk is het idee ‘kortste afstand’ dwingender dan het juiste adres.

Mapzen en OSRM kunnen ook het huisnummer 5 niet vinden als in dezelfde straat ook een huisnummer 97-5 bestaat .

Kortom: blame the router dus.

Tja, tegelijk wordt de grond tussen de parkeerplaats en de Borchsingel bouwrijp gemaakt als uitbreiding van het transferium.
En wordt verderop grond bouwrijp gemaakt die ook niet in de WMS lagen is terug te vinden. Dus in hoeverre die laag als leidraad geldt?

klik op de i en dan een plek op de kaart, dan zie je de bestemming.
Transferium is een bedrijfsactiviteit.

enkelbestemming bedrijventerrein

Ik zie geen enkelbestemming verkeer
Enkelbestemming Verkeer wel verderop is aangegeven.

Maar is dus wel mogelijk:

Artikel 4 Bedrijventerrein

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Bedrijventerrein’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.horeca in de vorm van een hotel met restaurant, zalencentrum en congres-/vergaderfaciliteiten;
b.transferium;
c.verkeers- en verblijfsvoorzieningen;
d.groenvoorzieningen;
e.parkeervoorzieningen;
f.speelvoorzieningen;
g.openbare nutsvoorzieningen;
h.water en watergangen;
i.kaden en oeverstroken;
j.kunstwerken, bruggen en duikers;
k.waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder waterkeringen.

Als ik het adres of de naam “Van der Valk Hoogkerk” gebruikt gaat Mapzen (inmiddels?) wel naar de parkeerplaats. Bij “Van der Valk Groningen” hoort het bouwterrein, dan pakt ie wel de snelweg. OSRM lijkt de service-weg niet te kennen of willen gebruiken.
Ik heb mezelf trouwens aangeleerd om als bestemming de plaats waar ik denk te parkeren op te geven. Anders beland ik weer ergens waar geen parkeerplaats te bekennen is. Alleen als ik echt wil parkeren natuurlijk, voor een snelweg-survey van een bouwterrein is dat natuurlijk niet echt nodig :wink:
Kan als ik me goed herinner best een paar dagen duren voordat OSRM en Mapzen nieuwe edits van OSM meenemen.

Heb het bouwterrein verwijderd en naam hotelpand gewijzigd in Van der Valk Groningen - Hoogkerk.

Nu de service road ook Borchsingel heet kan de OFM het adres vinden. Daarvoor kon die de hele Borchsingel niet vinden omdat er geen enkele weg is die zo heet waar je met de fiets mag komen (die weg staat op bicycle=no en de fietspaden die erbij horen hebben geen naam).

Het lijkt inderdaad een aantal dagen te duren, terwijl een nieuw adres dat ik gister invoerde direct gevonden werd? Raadselachtig.
OSRM routeert wel over service op andere plaatsen, dus daar is de updatefrekwentie lager?

Het stuk grond zuidelijk van de parkeerplaats, tegen de Borchsingel aan wordt transferium, de bouw zou dit voorjaar beginnen. De grond gaat dan zeer waarschijnlijk, net als de vorige keer, door een grenscorrectie toch tot Groningen horen.

Ligfietser: het gekke is dat via de web routers fietsers dan wel weer de Madijk op gestuurd werden.

(Overigens is de link van Allroads leuk leesvoer, je krijgt een goed idee van hoe de politiek werkt met het aanpassen van regeltjes: foute luifels worden gecorrigeerd met aanpassen van de regels, iets wat een burger met zijn carport van 6m2 nooit lukt …
En de lelijkheid van het gebouw lijkt vooral veroorzaakt door de eisen van Noordenveld en Tynaarlo…)

De web browser is slimmer, de Garmin moet helaas altijd een routerende weg hebben die bij dat adres hoort. De OFM kan helaas niet naar een punt routeren via de adresroutering, de adressen worden altijd op de (routerende) wegen gezet. Je kan echter wél naar de poi van het hotel gaan zoeken, dan routeert die wel over de Madijk direct naar het hotel.

Nou … dat die web router naar de dichtsbijzijnde bereikbare plek bij een punt routeert levert dan wel weer op dat ie soms naar een verkeerde weg gaat. Want de voordeur kan ie niet vinden, dus als de achterkant van het gebouw dichter bij de weg staat kom je daar uit. Maar ja, geen enkele router doet het 100% natuurlijk, eigen input blijft vereist.