Rotonde Harderwijk met stukje fietssuggestiestrook 2-richting

In Harderwijk is een rotonde met een stukje fietssuggestiestrook 2-richting vanwege een doorgaand 2-richting pad.

Dat is aangepast in deze changeset: https://www.openstreetmap.org/changeset/92594802#map=19/52.35041/5.62372&layers=N
Ik heb dat weer terug gewijzigd om een foutmelding over een knooppuntroute op te lossen.

Van de mapper kreeg ik dit bericht:

En ik heb dit antwoord terug gestuurd:

Hebben jullie nog ideeën?

Ik zou het fietspad los intekenen. Gezien de haaientanden aan de binnenkant van de rotonde die het gemotoriseerde verkeer vanaf de rotonde voorrang doen verlenen aan de fietsers is dat niet eens zo gek.

Als de tags en regels voor twee verkeersstromen zo verschillen dat het niet mogelijk is om ze redelijk in te tekenen zonder ze los in te tekenen, dan is het niet fout om ietsje meer te micromappen.

Het zal tegen alle conventies ingaan… maar in dit geval zou ik schipperen en pragmatisch mappen. Dus een apart fietspad tegen de hoofdrijbaan leggen…
Ja ik weet dat ik niet voor de router en de renderer mag mappen. :expressionless:

Even op Google Earth gekeken en ja, ik dit speciale geval zou ik, bij uitzondering, ook het doorgaande fietspad doortrekken over de rotonde.

Dit is alles bij elkaar trouwens best een lastig stukje om minimalistisch te doen.

Ik zou het uiteindelijk zo doen (opklikbaar voor groot):

Zo zijn de plaatsen waar je de weg kruist op het fietspad ook duidelijk, en dat is voor routers wel potentieel relevante informatie. Ook zijn de zebrapaden duidelijk, en kun je de rijbanen waar voetgangers ook niet mogen lopen ook zo taggen. Nadeel: meer werk in een plaats die voor de rest nog niet zo nauwkeurig is ingetekend.

Een tussenstap die misschien ter inspiratie kan dienen zie je iets naar het noordoosten: https://www.openstreetmap.org/way/666646200

Inderdaad een rare constructie.
Ik denk wel dat er tags voor bestaan, en dat geen “virtueel” fietspadje hoeft. Bijvoorbeeld

cycleway:right=shared_lane
cycleway:right:oneway=no

Ik weet niet of dat voldoende is, misschien moet nog
oneway:bicycle=no
oneway:mofa=no
erbij (:mofa ontbreekt nog op dit moment!)

Als ik het goed begrijp, zou het zo moeten routeren.
(Op de rest van de rotonde zou ik nog cycleway=shared_lane veranderen in cycleway:right=shared_lane)

Ik zou voor een fiestpad kiezen van oost naar west, twee richtingen.
De onderste lus voor cycleway:right=shared_lane, geen fietssymbool.

Dit komt het meest overeen met de werkelijkheid.
Onderlus, had er een afscheidingsrand gelegen, dan apart. Zo hebben we vaker oplossingen getagt. Ook eerder zijn mensen aangesproken op dit verschil. Forumbespreking.

Het geeft dan duidelijker weer wat de situatie is. Het aparte van de situatie.

Haaientanden vindt ik niet een goed argument. Om de onderlus apart in te tekenen.

Beide rijdend op de weg shared_lane (onderlus rotonde) is er geen sprake van kruisende wegen.
Er is dan sprake van een afslaande beweging en het voor laten gaan.

Dat er voor het G11 fietspad wel haaientanden staan kan ik begrijpen. Het kruisende, wat we bij vele los liggende fietspaden zien.
De andere plaatsen niet. Foutief geplaatste haaietanden. Zuid onderlus staan dan geen haaietanden, raar, daar kan je met de brommer/motor wel afslaan tussen de paaltjes door.

deze tag hoeft niet op de onderlus
oneway=yes staat al op de highway

Naar west zijn ze nog wel een L2 Voetgangersoversteekplaats vergeten op het fietspad, ook de G11 en onderbord zou ook niet misstaan.

Zonder L2 hoef je voetgangers op het zebrapad geen voorrang te verlenen. Uch,…

voetgangersoversteekplaats duid op een verkeersbord L2.
Het lijkt zo logisch zebra en ik heb voorrang, maar dat is het niet. Oogpunt voetganger.
Ik heb toch al wat meldingen gedaan bij Gemeentes. En alle zijn geplaatst. Melding maken?
Zij zijn verantwoordelijk. Niet de regels goed uitgevoerd.
Ik zou het er niet op aan laten komen. :wink:

BABW Uitvoeringsvoorschriften

Hartelijk dank voor de reacties.
Mijn conclusie is:
fietspad vrij leggen
rotonde met fietssuggestiestrook (shared_lane)

Er zijn geen scheidingen tussen rijbaan en fietsstrook, dus geen apart fietspad voor de rotonde.

Persoonlijk:
ik vind dit een uitermate knullige oplossing en niet bijdragend aan de veiligheid. Je moet als fietser in 1 richting een stukje tegen het verkeer in en dat voelt niet fijn. Ik heb het zelf gefietst een paar jaar terug.

Kijk maar eens terug in de tijd met Google Streetview; ze lijken het niet helemaal voor elkaar te krijgen met die verkeerssituatie.

Er was een fietspad aan beide kanten, maar die is verwijderd; waarschijnlijk vanwege de veiligheid, maar ze hebben de tweerichtingenoplossing er wat raar in de bestaande situatie verwerkt. Om deze situatie veilig te krijgen zouden ze het fietspad een stuk verder van de rotonde af moeten leggen, en eigenlijk die Vogelstraatafslag naar het zuidoosten helemaal moeten afsluiten (ook voor fietsers). Dan ben je helemaal van de fietsers op de rotonde af.