RFC: konce chodníků - označení pro zdravotně postižené

Dobrý den,
zkusím jen v češtině.
Zatím jsem na rozdíl od dalších prvků (schoditě a doplňková zvuková signalizace na železničních přejezdech - viz jiné RFC maily) žádné tagy nenavrhoval a dávám k posouzení.

Situace v ČR - podle norem bezbariérovosti.
Vozíčkáři využívají snížený sjezd z chodníku.
To je ovšem pro nevidomé (zrakově postižené, tj. třeba i rpakticky nevidomé, slabozraké) pomněrně nebezpečné - najednou jsou mimo chodník na ulici.
Proto se před přechody začaly dláždit hmatovou dlažbou tzv. varovné a signální pásy
https://www.braillnet.cz/sons/docs/bariery/mp2/komunikace2.html

Dle mého by bylo dobré, aby pro tyto reálie existovaly pro OSM tady nebo attributy tagů.

V OSM pro chodník jsem našel výšku obrubníku, ale to je dle mého zbytečné - stačí tag, který bude vyjadřovat snížený sjezd / nájezd na schodiště, eventuelně rampu.

U rampy by bylo dobré mít attribut, který by informoval zrakově postižené, že hrana rampy je nenbo není barevně označena a nebo že je nebo není na rampě zábradlí.
Z bezpečnostních důvodů.
Děkuji a případně nechám na Vás, jaké návrhy tagů zvolíte.
Miloš