Revisió de límits municipals

Arrel de la col·laboració entre OSM i l’ICGC (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya) es vol realitzar una revisió dels límits municipals definits a OSM i contrastar-ho amb aquells definits per l’ICGC.

Hi afegeixo de moment un document en el que es procurar unir les dades del Nomenclàtor major amb les de wikidata i a la vegada reclassificar segons etiquetes i valors d’OSM (molt més extenses) i apuntar també la seva localització a més del punt d’inserció del topònim.