Rettelser til adresser

Jeg er i det små begyndt at rette de importerede adresse-punkter, der ikke stemmer overens med virkeligheden. De fejl jeg har set er fx:

  • Baghuse med egen adresse, hvor adressepunktet fejlagtigt er placeret på huset ud til gaden
  • Rækkehuse hvor adresserne er usorterede i en klump, fremfor på en række der matcher postkasser/døre.

Jeg retter først med korrekt position + autoaws=ignore[1], og derefter en mail til den rette person i kommunen. Når (hvis) kommunen inkluderer rettelsen, kan autoaws=ignore fjernes igen, og synkronisering genoptages.

Når den process er færdig, kan man ikke længere se[2] hvilke punkter der er rene importeringer, og hvilke der er rettet til af osm-bidragere, så inden jeg sender den næste mail, deler jeg lige en query der viser de punkter jeg har fundet i Silkeborg i denne omgang: overpass turbo

  • Er der andre, som retter adresser? Hvad er jeres erfaring?
  • Nogen der har et overblik over hvor mange (og hvilke) punkter OSM har bidraget med rettelser til?
  • Det virker for mig lettere kluntet at der skal sendes mails frem og tilbage… forslag til en bedre process?
  • Hvem drifter og udvikler autoAWS bot? Og hvorfor er kildekoden for de seneste versioner ikke tilgængelige i det GitLab repo der linkes til på [1] eller det GitHub repo der linkes til på [3]?

[1] AutoAWS - OpenStreetMap Wiki, autoAWS | OpenStreetMap
[2] Man kan godt se det ved at undersøge punkters historik for autoaws=ignore (fx Node History: 955459585 | OpenStreetMap) men jeg har ikke gravet i hvordan man kan gøre det automatisk for at danne et overblik.
[3] AWSbot | OpenStreetMap

EDIT: slettet referencer til gammel bot.

Jeg har rettet fejl i adresser, men kun ved direkte henvendelse til kommunen. Det har taget ca. et år før henvendelsen slår igennem på OSM, og kun efter flere opfølgende henvendelser per mail til kommunen. Det var en langsom og frustrerende proces…

Det lyder jo desværre som noget man ikke har lyst til at gentage… Min erfaring var anderledes smidig sidste gang (rettelse og bekræftende svar ca. dagen efter), men sådanne forskelle i effektivitet er vel nærmest uundgåelige når det det er alle de forskellige kommuner vi skal snakke med.

Jeg sendte kommunen link til det korrigerede adresse-punkt (med autoaws=ignore), så de havde et præcist forslag til rettelsen. Med autoaws=ignore kan Openstreetmaps aftagere også få gavn af det opdaterede punkt indtil kommunen gør noget.