Restafvalcontainer vragen omtrent betere toe te passen key- en bronwaarden

Wij hebben Cyclus, die dekt een behoorlijk deel van Zuid-Holland. Ze bieden opzoekmogelijkheden via een kaart (OSM, leaflet met hun eigen datalaag erop) en een zoekfunctie met resultaatlimieten, die een (beperkte) on-screen lijst geeft. Geen databestand, je kan wel scrapen maar dat is niet OSM-compatibel.

Meldingen kunnen telefonisch via hun meldnummer en via het online formulier. Dat vraagt je het hemd van het lijf en dan het containernummer, en anders straat en dichtstbijzijnde huisnummer. Geen mogelijkheid voor foto.

Ik heb jaren geleden een eerdere versie van die zoekfunctie gebruikt bij het opstellen van een te mappen containerlijst, die ik vervolgens eerst in OSM heb ingevoerd en later stuk voor stuk echt gesurveyed, plus foto’s. De geolocatie op hun kaartje is een vrij grove benadering, ze moesten allemaal aangepast worden. Ik zou dat nu andersom doen, eerst survey en dan invoeren.

Storingen melden kan vaak ook via apps; Makkelijk Melden is zo’n app die door veel gemeentes wordt geaccepteerd.