Resolve linting issues in Belgium

Hallo van het Mapbox Team!

Het spijt ons eerst, maar we spreken geen Nederlandse taal. Dit is een diepgaande vertaling van dit bericht.

Als onderdeel van het lopende werk om de kwaliteit van OpenStreetMap data te verbeteren, hebben we onlangs osmlint-osmium (https://github.com/osmlab/osmlint-osmium) en osmlint (https://github.com/osmlab/osmlint) gebruikt voor het opsporen van problemen met betrekking tot de gegevens van het wegennet in Belgium. In totaal zijn er 227 issues gedetecteerd over 10 soorten linters.

Als volgende stap is ons team (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map … am_members) van plan een deelverzameling van de detecties te herzien om een beter inzicht te krijgen in het soort problemen, en ook om eventuele geldige gegevensproblemen direct in het OSM op te lossen. U kunt meer lezen over ons plan in OSM Wiki hier (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Organised_Editing/Activities/Resolve_linting_issues_in_Belgium).
En hier ons ticket in Github (https://github.com/mapbox/mapping/issues/370)

Ons doel is om voor het einde van volgende week te beginnen met de herziening. We stellen uw feedback, uw vragen over dit project en uw lokale inzichten die ons helpen om de gegevens beter te begrijpen zeer op prijs.

Met vriendelijke groet,

Lid van het Mapbox-team, Vlada


Hello from the Mapbox Team!

First we’re sorry but we don’t speak Dutch. This is a deepl translation of this message.

As part of on-going work to improve the quality of OpenStreetMap data, we recently used osmlint-osmium (https://github.com/osmlab/osmlint-osmium) and osmlint (https://github.com/osmlab/osmlint) for detecting issues related to road network data in Belgium. In total, there were 227 issues detected across 10 types of linters.

As a next step, our team (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map … am_members) is planning to review a subset of the detections to better understand the type of issues, and also fix any valid data issues directly in the OSM. You can read more about our plan in OSM Wiki here (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Organised_Editing/Activities/Resolve_linting_issues_in_Belgium) and Github ticket (https://github.com/mapbox/mapping/issues/370)

Our aim is to start reviewing before the end of the week. We would really appreciate your feedback, any questions you have about this project, as well as local insights that you think will help us better understand the data.

Cheers,

Member of Mapbox team, Vlada