Reservoir?

Hoe taggen we dit soort reservoirs? Vaak te vinden op boerenerven en in de buurt van broeikassen.

Is dit: natural=water + water=basin + basin=evaporation?

Het is niet natural en het is ook niet om te verdampen. Hier verzamelt de glastuinder regenwater om later te gebruiken.
water=basin en
basin=retention

Het is lastig om te bepalen of water voor hergebruik is of niet.

Bij grote bebouwde oppervlaktes zoals kassen worden bassins gebruikt om regenwater te bufferen.
Daarnaast kunnen bassins gebruikt worden om gietwater op te vangen dat vervuild kan zijn.
Op een luchtfoto is voor mij het verschil niet te zien.

Soms is het een bassin zoals op de foto, op andere plekken zijn het vijvers.
Zie bv. het kassengebied Californië:
https://www.openstreetmap.org/#map=16/51.4294/6.0815&layers=N

Het het natuurlijk (regen) water is of gietwater, mijn voorkeur gaat er naar uit om beide types water te taggen met natural=water (naast de tags voor de verfijning).

Dat het water - van oorsprong - natuurlijk mag zijn, daar twist ik niet over. Maar het bassin is zeker niet natuurlijk maar man made.
natural=water behoort dan imho niet.
Of zie ik het verkeerd?

Tsja, wiki er maar eens op naslaan:
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:water%3Dbasin
Toch natural=water ook voor een water=basin

Eventueel tag:barrier toevoegen?

Ik leg me er bij neer…
Maar zo kunnen we natuurlijk ook natural=beer_storage taggen (om maar een voorbeeld te geven) :smiley:

of “landuse=water”?

In Spanje kiest men vaak voor:
landuse=reservoir
reservoir_type=water_storage

Er is een JOSM preset voor die ook andere reservoirtypen ondersteunt.
Ik vind dit een betere oplossing dan die met natural=water werken.

Wat is het probleem met natural=water? Dit zegt de wiki er over:“Note that despite key name it is also used for artificial structures like moats, basins of a wastewater treatment plants, canals etc”
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:natural%3Dwater

Als de engelstaligen er geen probleem mee hebben, waarom maken we er dan hier zo’n punt van? Ik heb er geen probleem mee om het anders te taggen, maar wel om de tag natural=water alleen te reserveren voor “natuurlijke” waterpartijen.

Helemaal waar (overigens is die opmerking in 2018 aan de wiki toegevoegd, eerder ging het wel degelijk om “natuurlijk” water), maar dit is er ook:

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:Proposed_features/Reservoir

En met diverse opvattingen en gebruiken die allemaal hun voorstanders/tegenstanders hebben, zullen we voorlopig nog wel even vastzitten aan verschillende manieren van vastleggen.
En belangrijk blijft dit: “De wiki schrijft niet voor hoe het moet, de wiki legt vast wat we doen
Interessant is om te zien dat vooral het gebruik van iD (met een preset voor natural als het om een basin gaat), er toe leidde dat het gebruik veranderde, niet omdat de mappers dat nou zo nodig vonden…

Hallo mensen. Aangezien ik hier actief mee bezig ben samen met ZeLonewolf uit de VS, zijn hier ook mijn twee centen.

landuse=reservoir is ooit officieel uitgefaseerd (zie https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Water_details), maar hier is tot voor kort nooit werk van gemaakt. Er zijn ondertussen meerdere tags die deze tag uitstekend kunnen vervangen, met name:
natural=water + water=reservoir en
landuse=basin / natural=water + water=basin, evt. met basin=*.

N.B. landuse=basin is met ruime afstand populairder dan water=basin volgens Taginfo.
water=reservoir is ook populairder dan landuse=reservoir.

Het uitfaseren van landuse=reservoir heb ik in Nederland en België al gedaan om zo de tagging consistenter te maken. Van de opslagreservoirs bij kassen heb ik landuse=basin gemaakt. Met alle plezier kijk ik nog eens naar deze objecten om er natural=water + water=reservoir van te maken als hier een breed draagvlak voor is. In de internationale OSM-gemeenschap is het onderscheid tussen bassin en reservoir nog niet duidelijk gemaakt, dus ik raad aan om bestaande opjecten nog niet opnieuw te taggen tot dit onderscheid wat helderder is.

reservoir_type=water_storage is naar mijn en ZeLonewolf’s mening geheel overbodig, omdat de term “reservoir” al betekent dat er water wordt opgeslagen. ZeLonewolf en ik zijn ook al bezig om reservoir_type=* in zijn geheel uit te faseren, het voorstel voor man_made=process_tank draagt hieraan bij.
Meerdere tags onder reservoir_type=* zijn al uitgefaseerd: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:reservoir_type

basin=* is een tag die exponentieel meer gebruikt wordt: https://taginfo.openstreetmap.org/keys/basin#chronology
Het is mogelijk om de reservoirs/bassins bij kassen te taggen met landuse=basin + basin=retention en dit is de tag die ik zelf het meeste aanraad.