Replik til KL foredrag på Vejman-årsmøde 2023

KLs “Gode cykeldata til alle” projekt holdte et foredrag 12. oktober 2023 på Vejman-årsmøde 2023.

I deres slide nummer 28 (slides her) nævnes en “Test med Aalborg-data”
Hvor KL kommer frem til cykelstinetværk på 797 km målt på GeoDanmark vejmidter data, mens OpenStreetMap er målt til 557 km i Aalborg Kommune.

Hvad KL pænt og belejligt undlader i denne pseudo-komparative analyse er, at fortælle at alle hovedstier fra GeoDanmark tælles med (læs hvorfor det er problematisk 1,2) og som værende en del af cykelstiinfrastrukturen i Aalborg. OpenStreetMap har også en variant af “Hovedstier” nemlig “highway=path”, men den tælles ikke med af KL.

For Aalborg Kommune er der tale om ca. 474 km (Kilde Ohsome Dashboard 8. nov. 2023) der undlades af OSM stinetværk. Hvis dette blev talt med, så ville tallet for OpenStreetmap være 1031 km for Aalborg Kommune og dermed ca. 234 km større end GeoDanmarks vejmidter og 291 km større end Vejman stidata.

Der kan være to grunde i min optik at til at KL undlader at indregne OpenStreetMaps “highway=path”.

  1. KL har ikke gidet at sætte sig ordentlig ind i hvordan OpenStreetMap veje/stier kategorier er opbygget. Dette bør være et mindstekrav såfremt man ønsker at lave danske komparative længde analyser vedr. stilængder

  2. Man undlader helt bevidst OSM “highway=path”, da det ikke passer ind i narrativet om at sælge “Gode cykeldata til alle” projektet, da OSM ville for landets kommuner ville vise langt mere stinetværk i antal km end hvad GeoDanmark og Vejmidter viser. KL ønsker ikke at mindre kommuner med fx kun en GIS-medarbejder og en trafikplanlægger begynder at stille spørgsmål som fx “Hvorfor skal vores kommune bruge tid, kræfter og penge på at opdatere cykeldata i GeoDK regi, når OSM allerede har mere længdedata samt at OSM data bliver brugt meget mere samt har flere relevante anvendelses værktøjer for os?”

Man savner i den grad, at der blev lavet en holistisk samfundsøkonomisk analyse vedr. cykeldata - sagt på dansk hvor vil det danske samfund og dens skatteborgere/virksomheder få det største udbytte vedr. cykeldata? Jeg tror personligt ikke at et lille lukket inderkreds silodata projekt som “Gode cykeldata til alle” kommer nogen som helst til gode hverken på den korte eller lange bane.

4 Likes