Relasjoner for (umerkede) stier

Hei!

Mulig dette var diskutert på det gamle forumet, men greit få det frem her også. Jeg lurer på hva som er “best practise” for stier f.eks. til fjelltopper? Disse stiene skifter typisk karakter fra lavlandet til den (urete) toppryggen?

Jeg deler da opp i flere “path” uten navn med de forskjellige stiegenskapene. For å få navn på hele stien, så har jeg nettopp begynt å bruke relasjoner med navn. Da må jeg velge “network” og satte da “lwn”. Eksempel: Sti til Skorta i Molde kommune.

Er jeg på ville veier? Hva kan gjøres bedre / bør gjøres annerledes?

Du kan lage en route relasjon uten network. network=lwn skal vel helst brukt på en merket sti i et organisert system. Ellers trenger man ofte ikke relasjonen med navn dersom stien selv viser hvor turen skal gå, i hvert fall for en umerket sti.

Var bare JOSM sin validator som klagde … Skal fjerne network.

Siden navnet på relasjonen ikke ble vist på kartet, så hadde det liten verdi uansett.

Du kan legge til navnet på stien, på stien, selv om stien er delt i flere deler. Da vil navnet vises i kartet på www.openstreetmap.org. Ser du på Kanndalsvegen, som ligger like i nærheten, ser du at den er delt i flere segmenter, med ulike egenskaper, som alle bærer navnet Kanndalsvegen.
Når det kommer til eksemplet ditt, så høres «Storstølen - Skjorta» mer ut som en beskrivelse av ruta enn et ordentlig navn.
name-tagen skal kun brukes til ordentlige navn. Du kan heller tagge ruta med description=Storstølen - Skjorta, eller enda bedre med from=Storstølen og to=Skjorta.

1 Like

I dette eksemplet er navngiving og relasjon litt bortkastet. Det er bare en sti, og det er tydelig at den går til Skjorta. Sikkert like greit å ta bort relasjon og droppe navn på “path”. Det er som du sier en beskrivelse av ruta, ikke navnet på stien. (Dette er ikke “Skjortastien”.)

Jeg burde kanskje startet litt generelt:

  • Vi er flinke til å kartlegge stier, og i mange områder er det litt av et nettverk.
  • Dermed blir det vanskelig å vite hva som er “anbefalt” sti til et mål.

Hvordan angir vi best “normalstien” til et mål (slik at det er synlig på kartet også)?

Hvordan angir vi best “normalstien” til et mål (slik at det er synlig på kartet også)?

Det beste er vel å få tagga informasjon om kva kvaliteten på stiane er. Om det ikkje er nokon skilnad der er jo “normalstien” ikkje eit konsept som gjer meining.

trail_visibility=excellent mot trail_visibility=good er nyttig, sac_scale, incline og trailblazed er også gode hint. Og sjølvsagt name om det faktisk er ein namngjeve hovudsti.

1 Like