Referenties van snelwegen

Via de import van de BAG-gegevens kwam ik op het NWB via PDOK. Het is een handig hulpmiddel om gegevens van OSM te verifiëren.
Ik heb dit onlangs gedaan met de referenties van enkele snelwegen; vooral de verbindingswegen tussen verschillende snelwegen (bij een kruispunt van meerdere snelwegen) bevatten regelmatig niet de goede referentie. Een handig hulpmiddel hierbij is ook deze kaart: http://www.itoworld.com/map/236.

Mijn eerste vraag is: waarom krijgen op- en afritten van snelwegen geen referentie? Op de hectometerbordjes langs de kant van de weg en in het NWB zijn deze wel aanwezig, zouden we daarom in OSM de referentie ook niet moeten aangeven?

Mijn tweede vraag gaat over eventuele dubbele referenties van snelwegen. Ik ontdekte namelijk enkele snelwegen die een dubbele referentie bevatten, zoals “A16;A58” (hierna neem ik dit als voorbeeld, het geldt voor meerdere snelwegen!). Ik heb deze snelweg veranderd in “A16”, ten eerste omdat het NWB dit aangeeft, daarnaast omdat de hectometerbordjes dit ook aangeven, en ten derde omdat ik niet het gevoel heb dat ik over de A16/A58 rijdt, maar gewoon over de A16. Heb ik hiermee correct gehandeld, of zijn de dubbele referenties toch werkelijkheidsgetrouw?
Op de borden staat volgens mij wel A16;A58 (naast elkaar), maar ik weet niet wat dit precies betekent voor de officiële referentie van de betreffende snelweg. Mijn gevoel zegt dat de A58 bij het ene kruispunt ophoudt, en bij het volgende kruispunt weer verder gaat (dus met een onderbreking), maar het kan natuurlijk zijn dat dat niet correct is.

Nog een vraag, betreffende de A4 respectievelijk A29. Volgens het NWB is de scheiding tussen deze twee ongeveer ten westen van Klaaswaal, het gedeelte van de A4 is nu echter als A29 gekenmerkt. Wikipedia geeft enige duidelijkheid hierover: https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksweg_29. Kunnen we hierbij het beste het NWB volgen, of gewoon A29 laten staan?

En natuurlijk de vraag waar het eigenlijk allemaal om draait: NWB ‘klakkeloos’ volgen of niet?

Baggeraar, het lijkt mij dat de langs of zelfs op de snelwegen staande hectometreringsborden leidend zijn. Geplaatst door of namens de wegbeheerder RWS (Ministerie van Infrastructuur en Milieu). Dat geldt dus ook voor de vervlechtingen A12 - A50. Mijn oude reactie is dat het laagste nummer prefeleert en dus op de hectometerborden komt. De verwijzingsborden zijn geen juiste bron en slechts bedoeld om onzekere automobilisten toch het in de goede richting te sturen, weliswaar veelal met een ruime omweg.

Het stuk A16 tussen knp Breda-West (ri. Etten-Leur) en knp Galder, dus eigenlijk waar beide strengen van de A58 aansluiten, is daadwerkelijk voorzien van borden met zowel A16 als A58. Zie de vierde foto hier. Dat geldt ook voor het stuk tussen beide stukken A59.

De A58 in de regio Bergen op Zoom (tussen knp Zoomland en knp Markiezaat) is officiëel ook de A4, maar heeft jarenlang alleen als A58 op de borden gestaan. Daar is het tegenwoordig ook A4;A58.

Beide referenties horen er dus te staan.

Ook het NWB heeft het niet altijd bij het (even) rechte eind, ook binnen plaatsen. Normaal gezien zijn borden langs de weg leidend, of er moet een goede reden zijn om die niet over te nemen. Zoals bij verschillende spellingen van dezelfde straat. Daar is de adressering uit de BAG weer een goed hulpmiddel voor.

Als die kleine bordjes leidend worden denkt iedereen er dan aan om ook li en re mee te nemen, dan weet je gelijk ook aan welke kant er bv een afrit ligt.

Bedankt voor de reacties! Zoals ik ze lees zijn ze weliswaar enigszins tegenstrijdig, maar dat helpt voor de meningsvorming… :wink:

Het klopt dus dat op de betreffende stukken beide referenties op de (grote) borden aangegeven zijn. Maar betekent het dáárom dat in OSM ook beide nummers aanwezig moeten zijn? Zoals Hendrikklaas zegt, zijn die beide nummers er niet alleen voor de duidelijkheid van de automobilisten?
Ikzelf hecht meer waarde aan de hectometerbordjes, en daar staat dus maar één nummer op, net zoals in het NWB.

Voor de zekerheid plaats ik nu beide nummers weer in OSM, maar opvattingen hierover blijven uiteraard graag welkom!

Ik zie dat dit stuk voor het grootste deel als referentie A12 heeft, en een paar stukken A12;A50. Iemand heeft dit enkele maanden geleden veranderd naar A12, maar daarbij waarschijnlijk die paar stukken over het hoofd gezien.