Ręczny import adresów

Mgliście kojarzę że była sobie możliwość dodania warstwy z widoczną adresacją z której wolno nam było korzystać.

Szukałem jej w warstwach JOSMa i https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Key:addr ale nie znalazłem.

Czy ktoś wie jak dodawać/uzupełniać/weyfikować adresy bez opuszczania JOSMa? Czy też mi się to przywidziało?

GUGiK udostępnia takie coś:
https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaNumeracjiAdresowej

Są to dane z PRG, więc chyba możemy z tego korzystać bez problemu. Przynajmniej tak mi się wydaje :slight_smile:
Taki zapis jest w danych WMS’a: “no conditions apply
otherRestrictions”

Nie widziałem warstwy online pozwalającej na ręczny import. Te dostępne wyświetlają numery domów, ale bez nazw ulic.

Zwykle mapuję w JOSM na takim zestawie podkładów WMS jak niżej:

Ulice tu
http://wms.epodgik.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaPunktowAdresowych?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=impa-ulice&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Punkty adresowe tu
http://wms.epodgik.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaPunktowAdresowych?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=impa-adresy&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Działki tu
https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaEwidencjiGruntow?language=pol&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=dzialki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}