Recreatiegebied met strand

Nadat Zandlopertje reeds enkele toevoegingen had gedaan heb ik me n.a.v. de (gedeeltelijke) opening van het stadsstrand van de gemeente Hoorn even gericht op de vervolmaking van op z’n minst het gereedgekomen deel. Nu dacht ik het gebied als geheel aan te merken als park (leisure=park). Jammer genoeg overvleugelt deze sleutel natural=sand. Dus krijgt het park nu de groenige kleur die hoort bij leisure=park.
Dat ziet er op de kaart niet echt uit als zand. Hoe noem je een zanderig recreatiegebied in ons project?

Voor een ieder die wil weten waar je in Hoorn naar het strand kan:
https://www.openstreetmap.org/way/1196089294

De strook langs het water lijkt me natural=beach

Het toekomstig te ontwikkelen park kan apart gemapped worden, voor zover ik aan foto’s kan zien is het hele gebied nog braakliggend.

Zoals nu beide tags op één way vind ik in dit geval tegenstrijdig. Een park impliceert aangeplant en onderhouden groen, dat strookt niet met natural=sand.

Ha Tilia,
Dank! Ik geloof dat je gelijk hebt voor wat betreft het natural=beach en dat de naam waarschijnlijk daaraan gehangen moet worden. De begrenzing volgens de gemeentelijke plattegrond is echter het gehele gebied (en ik heb bij de contourkeuze ook de grenzen uit het kadaster gekozen). Maar dat leidt dus tot deze wat vreemde weergave, het scheiden en de kadastrale grens volgen laten varen lijkt het beste.

Op PDOK lijkt het gebied nog braakliggend te zijn, het reeds ingetekende deel is echter in juni geopend (en de werkzaamheden zijn op de obliekbeelden en de junibeelden van satellietdataportaal goed te zien. Ik heb de boel ingetekend aan de hand van de bgt-contouren.

Enfin, ik zit nog te dubben wat ik met de rest van het ‘strand’ zal doen. Er is dus niet zoiets als een ‘recreational area’ (recreatiegebieden zijn ook wel iets westers (een Nederlandse “vinding” uit de jaren '60 of '70)?

Nog een vraag, in het verlengde hiervan.

De polygoon van het Markermeer (in Hoorn noemen ze dat nog altijd het IJsselmeer) en IJmeer heeft z’n grens op deze plaats door de dijkversterking lopen. Ik vermoed dat deze contour is ingetekend op basis van Natura 2000 e.d… Is het desalniettemin correcter wanneer deze contour de kustlijn volgt (in ieder geval op dit punt)?

Deze?

Dat is een grens die op papier vastgesteld is, maar (meestal) niet ter plekke zichtbaar. Net als gemeentegrenzen lijken die buiten de wereld van ‘echte’ objecten te vallen. Bij Hoorn loopt die inderdaad wel raar. Ik weet niet of daar iets aan te doen valt.


Als dat hele gebied bij elkaar ‘Stadsstrand Hoorn’ heet, en je komt niet uit met leisure=park en natural=beach omdat beide onder die noemer vallen, dan kun je er eventueel ook voor kiezen om dat gebied in te tekenen als een buurt of wijk, maar dan zonder inwoners. Met boundary-lijnen dus. place=locality zou dan mijn keuze zijn voor de label-node met name, en de grenzen kun je dan laten aansluiten aan deze buurt en een stuk het meer in (een meter of 50 vanaf de waterlijn bijvoorbeeld).

Zo kun je ook de nog niet geopende gedeeltes onder dat gebied vangen.

Bijkomend voordeel: wanneer verschillende delen van het strand verschillende tags nodig hebben, dan kan dat gewoon. Bijvoorbeeld als een deel als naaktstrand gebruikt gaat worden.

Website: https://strand.hoorn.nl/

Ik doe iets vergelijkbaars bij het Leeuwarder Bos, omdat dat een (benoemd) gebied is met bos (duh), maar ook andere soorten van recreatie en natuur. Daar gebruik ik alleen boundary=forest. In jouw geval zou dat gewoon boundary=place zijn denk ik.

1 Like

Jeroen! Mooi opgedeeld met zo’n horizontale lijn, lekker overzichtelijk.

Ik vind de boundary-lijnen wel sjiek, en het sluit de voorgestelde optie van Tilia_J niet uit. Ik ga ervoor! Dank voor het meedenken allebei.

Even iets buiten de orde: ik was gisteren op locatie, en het fietspaddeel voor de schouwburg langs was nog niet open. Op de hekken die het deel afsloten was een banier bevestigd met de tekst ‘Kom op de fiets naar het stadsstrand!’. Leuke boodschap, als je over die ‘boulevard’ komt aanfietsen… ;0 Kortom: enig gevoel voor humor hebben ze wel, die Horinezen… :wink:

2 Likes