Quick luftfoto 2023 - nogle områder i Danmark er klar

Så har SDFI frigivet nogle af foråret 2023 luftfoto. Det er luftfoto i Quick status, dvs de er ikke blevet QA’et og farvebehandlet endnu.

(opdatering 24. maj af indlæg)
24 maj 2023 er følgende områder (dem i blåt ) i Danmark blevet frigivet.

Du kan løbende følge med i hvad der er blevet frigivet på dette her kort.

Du kan indlæse ovenstående Quick luftfoto 2023 i din iD editor eller JOSM og derved begynde at kortlægge. Især områder/veje der har været under konstruktion, disse vil ofte nu på 2023 være synlige og måske helt færdige.

Syntaks for URL er følgende til iD editor eller JOSM

https://api.dataforsyningen.dk/orto_foraar_temp?ignoreillegallayers=TRUE&transparent=TRUE&token=DINTOKENHER&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=quickorto,quickorto_10cm,orto_foraar_temp,orto_foraar_temp_10cm&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Hvor der i URL’en ved token=DINTOKENHER indsættes den token nøgle du får hos dataforsyningen.

Kopier ovenstående URL og indsæt så den token nøgle i URL’en. I iD editor under “Baggrunde” og nederst ved “Brugerdefineret” - klik der og indsæt så URL’en. (se næste billede)

Klik så OK og nu skulle Quick luftfoto 2023 indlæses hvis du befinder dig i et område som er frigivet.

Eksempel i de to næste billeder fra Brovst - Luftfoto 2022 - noget byggeri er i gang her.

Quick luftfoto 2023 kan man se at nu er byggeriet færdigt samt der er blevet anlagt veje (OBS er kortlagt nu)

God fornøjelse med kortlægning. Måske du kan tage et par danske kirkegårde fra Maproulette projektet [som pt. kører?] (Vær med til at kortlægge alle gangstier på kirkegårde i Danmark), hvor alle synlige gangstier/trapper mm kortlægges. Pt. er 46 % ud af ca. 2440 kirkegårde/gravpladser færdigt.

2 Likes