Pytanie o wąskie przejście i furtki jednostronnie prywatne.

Proszę o poradę jak zmapować przypadek częściowo zamkniętego osiedla z typowymi furtkami które od wewnątrz może każdy otworzyć przyciskiem, oraz z dostępnym dla każdego (mało widocznym zlokalizowanym od strony lasu) wejściem od innej strony bez żadnej przeszkody, ale szerokości zaledwie 30 cm - między dwoma solidnymi ogrodzeniami.
Chciałbym, żeby nawigacje piesze prowadziły przez to osiedle (jest to duży skrót - o ok. 500m, co przy nagłym pogorszeniu pogody miewa spore znaczenie) jednokierunkowo, od strony wąskiego przejścia, najlepiej z informacją o ograniczeniu jego szerokości.

Możesz taką furtkę oznaczyć jako:
access=private + foot:backward=permissive
przy założeniu, że kierunek drogi przez furtkę jest w stronę osiedla (gdy odwrotnie, to użyj foot:forward).