Pyörätiet ja pyöräily ajoradalla, hiukan jalankulkuakin

Moi!

Olen tuossa editoinut pääosin Tampereen alueella maailmaa paremmaksi, ja varsinkin isommilla kaduilla on tullut silloin tällöin vastaan tägäystä, jossa kielletään tyypillisesti sekä pyöräily että jalankulku no-arvoilla:


foot=no
bicycle=no

Jos olen OSM:n ohjeet oikein ymmärtänyt, tämä on lähes poikkeuksetta väärin - jalankulku ja pyöräily on kiellettyä lähinnä moottoriteillä ja moottoriliikenneteillä, sekä niillä teillä, joilla on erillinen kieltomerkki. Tampereellakaan noita kieltoja ei kuitenkaan suuremmin kylvetä.

Tulkitsen, että useimmiten näissä on tarkoituksena ilmaista, että pyöräilylle ja/tai jalankululle on oma, erikseen piirretty väylänsä. Nähdäkseni tämä kuitenkin pitäisi tehdä noiden avaimien use_sidepath-arvolla.


foot=use_sidepath
bicycle=use_sidepath

Jalankulun suhteen tilanne on siinä mielessä yksinkertainen, että lain mukaan jalankulkijan on käytettävä jalkakäytävää tai piennarta, jos sellainen on:

Näin lähtökohtaisesti voisi ajatella, että jos jalkakäytävä on erikseen piirretty, ajoradalle laitetaan jalankululle use_sidepath.

Pyöräilyn suhteen tilanne on monimutkaisempi, sillä pyöräilijä on velvollinen käyttämään pyörätietä vain, kun se on kulkusuunnassa oikealla puolella:

Tämä siis tarkoittaa, että use_sidepath on pyöräilylle oikea arvo vain, mikäli kadulla on pyörätie ajoradan molemmilla puolilla. Jos ei, pitäisi nähdäkseni käyttää suuntakohtaista tägäystä, jossa pyöräily ohjataan pyörätielle vain toiseen suuntaan:


bicycle:forward=use_sidepath
bicycle:backward=use_sidepath

Mitä mieltä olette järkeilystäni? Ja pitäisiköhän tästä kirjoittaa ihan OSM:n wikiin asti?

Hei,

Kiitos viestistäsi, ja asia on ymmärtääkseni täsmälleen niin kuin kirjoitat yllä! Löysin itsekin tuon use_sidepath -tagin vain muutama vuosi sitten ja ja kyselin sen käytöstä. Sanottakoon, että edelleen Helsingistä ja ympäröivistä kaupungeista löytyy pätkiä, joilta se puuttuu.

Uusi tieliikennelaki lähtee mm. siitä, että pyörätiet ovat yksisuuntaisia ellei toisin osoiteta (joskin näiden kylttien laittetulla on todella pitkä siirtymäaika joka kyllä hämää vielä pitkään ja koko tämä oletus olisi oman keskustelunsa aihe). Tällä on seurauksia tuon sidepath-tagin arvoon aivan kuten yllä kirjoitat.

Vähän offtopiccina: “bicycle=no” tagi on Suomen lainsäädännön näkökulmasta syytä laittaa myös useimmille jalkakäytäville (eli footway=sidewalk -tagatyille teille). Toki kaupungeista löytyy jalkakäytäviä, joilla on keskiviivalla erotettu pyöräkaista (eli ns. kevyen liikenteen väylä on jalkakäytävä). Tällöin siis pyörätie ei ole rakenteellisesti erotettu kävelytiestä (jolloin voisi piirtää eri viivoina), mutta on kävelytien kanssa samalla puolella rotvallikiviä (eikä siis autotien viereen maalilla erotettu pyöräkaista, eli “cycleway:=lane”).

Jalkakäytävillä pyöräily on aikuisilta yksiselitteisesti kielletty ilman omaa kieltomerkkiäkin. Harmittavan monta sunnuntaipyöräilijää pelottaa pyöräillä ajoradalla ja tätä sääntöä rikotaan usein. Ainakin osa reitittäjistä (GraphHopper ainakin “kilpapyörä”-asetuksella) osaa painottaa reitityksessään pelkkiä pyöräteitä. Mutta joka tapauksessa kansallinen lainsäädäntö mielestäni velvoittaa laittamaan footway=sidewalkeille myös tuon bicycle=no -tagin siinä tapauksessa että pyöräily ei ole sillä eksplisiittisesti sallittu.

Itse asiassa olin mielessäni ajatellut, että “sidewalk” tarkoittaa implisiittisesti nimenomaan jalkakäytävää, jossa pyöräily on kielletty, mutta näköjään tuolloin pyöräilyn statusta ei vain ole määritelty. Periaatteessa jalkakäytävälle voisi laittaa tietysti ehdollisen pyöräilyn alle 12-vuotiaille, mutta en tiedä, onko sille sopivaa yleistä ehtoarvoa, ja toisaalta, palveleeko tuo ketään vai sekoittaako vain.

Näkisin, että selkeintä on, että sidewalk on nimenomaan aina (kadun yhteydessä oleva) jalkakäytävä. Jos pyöräily on sallittu, kyseessä on yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie, ja se menee sitten cycleway, bicycle & foot = designated -tagituksella.

Tein muuten tätä varten JOSMiin presetin, jolla saa nuo kaikki tagit osapuilleen kohdalleen. Suunnittelen säätäväni sitä hiukan yleiskäyttöisemmäksi, mutta sen voisi ehkäpä laittaa jossain vaiheessa jakoonkin.

Hei vielä,

Ja juu, olet ihan oikeassa. Vastaukseni pähkinänkuoressa on, että “sidewalk” tagatulle tielle “bicycle=no” -lisätagi ei missään nimessä ole virheellinen vaikka se saattaa tiukasti tulkittuna olla redundantti (siis tosin kuin hyvin huomautit, että tuo kieltotagi ei oikeastaan päde monille autoteille).

OSM wikissä sidewalk-sivuilla mainitaan monien maiden oman lainsäädännön erikoisuuksista. Kuvailutekstissäkin mainitaan, että pelkkä sidewalk-tagi ei välttämättä tarkoita etteikö tuollainen tie voisi olla myös pyörien käytössä. OSMin kannalta hankalaa lienee se, ettei jalkakäytävien pyöräilykieltoa ole osoitettu omalla liikennemerkillä vaan se on Suomessa kategorisesti laissa kielletty. Tämä ei pidä maailmanlaajuisesti paikkaansa. Reitittäjät siis tarvitsevat tuo lisätägin jotta eivät ohjaa pyörää Suomessa jalkakäytävälle.

Poikkeuksena tässä on toki siis jalkakäytävä jolla pyöräily on eksplisiittisesti sallittu, ja tallaisiakin löytyy muutamia pätkiä ainakin Helsingistä. Itse ajattelen, että sidewalk-tagi kuvaa ensisijaisesti nimenomaan tietyn tyyppisen tien, eli rotvallikivillä erotetun mutta ajokaistassa kiinni kulkevan kävelytien. Toisin sanoen Suomessakaan “sidewalk” ja “bicycle=designated” tai “highway=cycleway” ei ole ristiriitainen tagiyhdistelmä, joskin aika harvinainen.

Ja juu, toki poikkeuksia jalkakäytävälläkin pyöräilyyn löytyy. Myös poliisiajoneuvo saa hälytysajossa käyttää pyörä- ja kävelyteitä, ambulanssit ajavat Helsingissä tyhjiä raitiovaunukaistoja pitkin ja paloauto saa pysäköidä pelastustielle jos on siinä sammuttamassa tulipaloa. Ajattelen, että alle kaksitoistavuotiaiden pyöräily on, mutatis mutandis, verrattavissa näihin poikkeuksiin.