Public Transport апи-то за Скопје

Прашање, од каде се земени овие податоци?
Би сакал да прашам/помогнам за апдејтирање, зашто доста од линиите веќе не се тие, има и променети и нови, а е нешто што го користам секојдневно и го препорачувам на доста туристи за полесно снаоѓање низ градов.

Ако имаш точни податоци тогаш слободно можеш да ги корегираш линиите.
Податоците се искуствени и земани од разни места и може и да не се сосема коректни а некој може да се веќе и променети.
Цлободно менувај ако нешто не е точно.