ProRail import

Welkom en bedankt voor je interesse

Deze post bevat een voorstel om gegevens van ProRail’s Railmaps applicatie te importeren in OSM en is de opvolger van deze post. Railmaps is een service van ProRail met alle 2D infra data waar ProRail over beschikt. Het ziet er als volgt uit:

Op verzoek heb ik van ProRail toestemming gekregen (het downloadbare deel van) de data te importeren naar OSM. Een buitenkansje voor hele precieze spoordata wat mij betreft. Aangezien dit om een flink grote dataset gaat heb ik, om alle reacties overzichtelijk te houden, mijn plan van aanpak in een Google Docs sheet gegoten. Iedereen is vrij om hier opmerkingen bij te plaatsen. Aan de hand van deze opmerkingen of vragen zal ik de sheet bijwerken (en op die manier ‘comments solven’). Zodra er over een onderdeel (set objecten) naar alle redelijkheid overeenstemming is, zal ik de aanvraagprocedure van dat deel van de import starten.

Ik zie uit naar jullie reacties,
Jeroen

Ik adviseer om deze in te bouwen in je sheet: http://www.gpscoordinaten.nl/converteer-rd-coordinaten.php

Doel je hierbij op de ProRail tags XCOORD en YCOORD, of op het coordinatenstelsel van de dataset zelf?
Over dat laatste kan ik het volgende toelichten: de gegevens van ProRail gebruiken Amersfoort / RD Nieuw, welke ik via QGIS omzet naar WGS 84.

Wat ik niet begrijp, level_crossing geef je aan als barrier? De gebruikelijke tag is railway=level_crossing met level_crossing=* om wat voor type het gaat, geen barrier.
Ook highway=pedestrian voor level crossing floor is een onjuiste tag. Dit is toch geen voetgangerzone??
Beter is dan een proposal tag te gebruiken als area:highway=level_crossing of zo dan te gaan taggen voor de renderer.

Ik neem aan dat je de relaties op de bestaande spoorlijnen ook meeneemt, en let er op dat als je de oude OSM data weggooit, dat er gemeenschappelijke nodes kunnen zijn van ways die bewust of onbewust aan de spoorlijndata vastgeknoopt zijn. Dta geldt ook voor stationsgebouwen e.d.

Staan voetgangerstunnels, liften en trappen e.d. ook in de prorail data? Zou mooi zijn als die ook geïmporteerd konden worden, wat er nu op OSM staat is niet al te nauwkeurig.

Misschien vereist mijn sheet wat meer uitleg:
Kolom A - de onderdelengroep. In dit geval ‘Level Crossings’.
Kolom B - geeft de naam van het onderdeel (subset van de gehele dataset) samen met een plaatje. In dit geval ‘Lift gate (line)’.
Kolom C - keys van het bewuste onderdeel (onbewerkte Railmaps data)
Kolom D - vertaling van de keynaam
Kolom E - voorbeeld tag behorend bij de key (zowel railmaps als OSM). Als er een bewerking moet plaatsvinden staat dit aangegeven.
Kolom F - als gevuld: ‘deze Railmaps key gaat omgezet worden naar een OSM key’. als leeg: ‘deze data wordt niet gebruikt voor OSM’
Kolom G - link naar een tagging norm
Kolom H - notities

Edit: grijs gekleurde rijen worden niet geïmporteerd (ook als er OSM keys achter staan).

In dit geval doel ik dus op de overwegbomen (en niet op de level_crossing node). In de notitie staat beschreven dat er een probleem is: het zijn lines in plaats van nodes. Mijn voorstel is om bij de import alsnog de lines te importeren als barrier=lift_gate, waarna eventueel later handmatig de node getagt kan worden waar de slagboom scharniert.
Wellicht weet iemand een betere manier om dit te doen? Misschien een of andere tool die de lijn vervangt voor een node in het zwaartepunt van de voormalige lijn?

Terechte opmerking. Proposal is aangepast.

Deze vraag heb ik zojuist beantwoord in de talk_NL mailinglist. Ik hoop dat je het niet erg vindt dat ik mijn eigen antwoord even quote:

Deze staan er zeker in, maar zijn niet te downloaden. Screenshots maken en overtrekken is mogelijk, voor wie daar zin in heeft. :wink:

Mochten er nog meer vragen zijn dan hoor ik het graag.

Het importeren van de shape bestanden in JOSM ziet er op het scherm goed uit.
Op het moment dat je van het OSM bestand een Garmin kaart maakt gaat er iets niet goed.
Het lijkt erop dat mkgmap niet goed overweg kan met deze Tags. (voor een kruiswissel 6 knopen en kruisende lijnen)
De sporen lopen willekeurig kris kras door elkaar. Het resultaat is een niet bruikbare kaart voor emplacementen met kruiswissels

Ik begrijp niet goed wat er fout kan gaan op dit punt; eerder heb ik al uitgelegd dat ik coordinaten overzet naar het WGS 84 stelsel. Wat er op andere manieren mis kan gaan qua tags zou ik verder niet kunnen bedenken; het zijn immers standaard OSM tags.

Voor de wissels en kruisingen had ik het volgende in gedachte:

  1. In kleine gebieden samen met reguliere sporen en buffer stops importeren in JOSM
  2. Tags van wissels en kruisingen naar de nodes van wissels brengen
  3. Replace Geometry tool gebruiken om de oude polylines een hogere resolutie te geven (tags blijven behouden!)
  4. Checken op overwegen, tunnels, bruggen, etc en deze eventueel repareren
  5. Changeset uploaden
    Ik neem aan dat dit de zorgen wegneemt? Bovenstaande beschrijving zal ik even in de sheet bijvoegen.

Jeroen, volgens http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:barrier%3Dlift_gate is lift_gate alleen van toepassing op punt elementen (node) en geen lijnelementen, dus je zal op een of andere manier ze naar een node om moeten zetten (geen idee hoe).

Therunbiker, bekend probleem bij mkgmap is dat een te hoge nauwkeurigheid niet goed gerenderd kan worden door het grove Garmin grid en afrondingsfouten. Kijk ook naar de BAG gebouwen en rotondes die schots en scheef liggen ipv rechte lijnen of mooie cirkels.

Bovendien hebben de mkgmap ontwikkelaars nog geen correctie toegepast op lijnshapes anders dan (routerende) wegen, dus spoorwegen e.d. zien er af en toe ook vreemd uit. Kaart het anders aan op de mkgmap-dev mailinglist met concrete voorbeelden.

Jeroen,

De codes voor het soort of type overwegboom (barrier) staan toch in het bestand ? Als dat zo is weet je toch aan de hand van de kruisende (OSM) wegen, voet- en fietspaden of die wel of niet in twee richtingen worden gebruikt ? Dan kun je toch herleiden waar die node geplaatst moet worden IMHO zelfs automatisch.

Ja dat zou wel makkelijk zijn voor het mappen, aan een GPS track binnen een stationsgebouw heb je niet veel. :wink:
Waar kan ik die gegevens vinden?

Begrijpelijk. De gegevens zijn te vinden op http://railmaps.nl/, maar daarvoor heb je een ProRail account met Railmaps rechten nodig. Je kan ervoor kiezen om dit te gaan aanvragen (wat wel even duurt), maar ik denk dat het handiger is als mappers me verzoekjes om screenshots sturen. Dat gaat sneller en is naar mijn idee tien keer fijner voor ProRail. Vraag dus gerust om bijvoorbeeld ‘kunstwerken tussen leiden en hoofddorp’ of ‘het fietstunneltje vanaf de Abtswoudseweg in Delft’.