Propozycja automatycznej edycji - dodanie szczegółowych informacji na podstawie podanego gatunku/taksonu

np. natural=tree species:pl=Dąb może mieć dodane

  • taxon=Quercus L.
  • leaf_cycle=deciduous
  • leaf_type=broadleaved

proponuję zrobić to automatycznie.

Podobnie coś co ma

taxon=Quercus L.

może dostać

  • leaf_cycle=deciduous
  • leaf_type=broadleaved

W przypadku sprzecznych ze sobą tagów edycja wykonana nie będzie.

Edycja limitowana byłaby do terenu Polski.

7 Likes

Dobrym źródłem do weryfikacji gatunku może być warstwa Pomniki Przyrody (punktowe) z GDOŚu: http://sdi.gdos.gov.pl/wfs.

1 Like

to może być dobry pomysł, ale ta konkretna edycja by zmieniała dane w OSM na podstawie już podanych tagów

Przykład po Podobnie rozumiem i się zgadzam.
Czy możesz rozwinąć pierwszy przykład? Czy nie brakuje tam wartości species:pl?

1 Like

ops, poprawione do:

np. natural=tree species:pl=Dąb może mieć dodane

  • taxon=Quercus L.
  • leaf_cycle=deciduous
  • leaf_type=broadleaved
1 Like

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mechanical_Edits/Mateusz_Konieczny_-_bot_account/add_detailed_tree_data_based_on_tags_present_already_-_edit_for_Poland

przykładowa edycja: Changeset: 148787570 | OpenStreetMap

1 Like