Projectenlijst Nederland (alleen zichtbaar als opmerking)

Je zou eens contact op kunnen nemen met Osmose en/of Keepright. Hier maken ze de tag note zichtbaar.

Osmose:
http://osmose.openstreetmap.fr/nl/map/#zoom=17&lat=52.386228&lon=4.636917

Leesvoer: NL:Osmose - OpenStreetMap Wiki

Keepright! keep right!

1 Like

OKeeeeeejjjj…
Werk aan de winkel dus…
Ik wil zelf wel achter die note:future schoningen aan op het moment dat een projectgebied is aangepast en die note:future vervuiling i.p.v. nut oplevert. Meest controleerbare is net zoals ik de post begon hier in deze post de lijstverwijzingen doen naar in uitvoeringzijnde note:future verwijzingen.

Stap 1 blijft echter note:future functioneel mogelijk maken, ik ga een poging wagen via GitHub.
Bedankt voor je info tot zo ver Peter & Roellieboellie !

Het lijkt me zeker nuttig als er een manier is om projecten bij te kunnen houden, zonder dat de opmerkingen overspoelt raken met projectopmerkingen die ‘on hold’ staan.

Om spraakverwarring is het wel handig om de term note:future alleen te gebruiken voor de daadwerkelijke tag note:future die je aan objecten kan toevoegen en niet voor de OSM-opmerkingen dat je nu hebt aangemaakt.

1 Like

Helemaal eens & misschien is note:project als naamgeving dan passender mocht iemand een nog passender naamgeving weten laat het vooral weten.

Verder wil ik het aantal note:project opmerkingen op verschillende manier ‘beteugelen’ door een aantal regels in te voeren:

  1. Je mag alleen een note:project op OSM plaatsen als je deze hier in deze post aangekondigd heb met een link-verwijzing naar OSM.
  2. In de note:project opmerking MOET minimaal 1 verwijzing staan naar een webpagina van de gemeente waar het project plaatsvindt waarin info staat over het bewuste project.
  3. Een aankondiging van een project post hier en een note:project op OSM mag alleen hier geplaatst worden als zeker is dat het project door bewuste gemeente opgestart wordt.
    In gemeente Haarlem betekent dat dat een project (dat in totaal 5 projectfasen moet doorlopen) pas hier gepost en op OSM geplaatst mag worden als note:project als dit project zich in de laatste 2 fasen bevindt: ONTWERP of UITVOERING.
  4. Op het moment dat een groep OSM-ers naar aanleiding van de note:project info OSM heeft aangepast plaatst iedereen zijn forumnaam in de note:project als afsluiting van het project.
  5. Als in regel 2 besproken webpagina link leidt tot een dead link (lees de bewuste paginaverwijzing van de gemeente bestaat niet meer) 2 dagen op een rij, dan wordt de bewuste note:project opmerking verwijderd.

Mocht iemand nog een ander idee hebben om note:project opmerkingen in de hand te houden ben je zeer welkom om dat hier te laten weten.

Jeroen bedankt voor het wijzen op deze mogelijkheid maar…
Als je een kopie maakt van de info op de webpagina’s dan ben je vaak in overtreding iets wat we bij OSM-NL natuurlijk NIET willen !
Bovendien heb je grote kans dat de first-hand infobronnen gauw opdrogen bij latere projecten als soort van ‘payback’-maatregel in de toekomst…

Hm… Je kan hier op het forum afspraken maken met degenen die het volgen en willen meedoen, maar je kan geen regels maken voor de hele OSM-community. Op het moment dat het ev. mogelijk wordt om soorten Notes op de osm website te plaatsen, kan en mag iedere mapper wereldwijd dat naar eigen inzicht doen, en dat zal dan ook zeker gebeuren.

Alleen al in Nederland zijn er heel veel mappers die niet op dit forum zitten. Als in Haarlem zo’n mapper denkt hee handig, ik zet mijn plannetjes erin, of: ik maak een Note dan pakken anderen het wel op, dan heb jij de keuze: accepteren en het oppakken zodat het aan jouw standaarden voldoet, of accepteren punt. Je hebt geen recht om OSM Notes te verwijderen vanwege jouw regels, ook al heb jij het verzonnen.

Ok snap ik…
Maar als je vooraf beren op de weg ziet en daarom vooraf daardoor niets probeert creeer je ook een gemiste kans…
En inderdaad ik weet ook niet hoe het wereldwijd gaat uitpakken dus daar heb je een zeer goed punt…

Liefst wil ik gewoon recht-toe-recht-aan note gebruiken met als onderscheidende begin tekst-format:
FUTURE ‘projectfase’
‘gemeente info websitepagina’ gevolgd door verdere tekst of
weblink verwijzingen
Nadeel is alleen dat je zo’n note pas kan onderscheiden als je ‘m opent…
En wat mij betreft mag de tekst FUTURE ook vervangen worden door PROJECT als daar meer overeenstemming voor is door mensen hier op het OSM-NL forum die het idee wel zien zitten…

De opgelegde 5 regels gelden wat mij betreft dan ook alleen voor die mensen hier die dit initiatief een kans willen geven…
Daarbij er wel van uitgaand dat alle anderen van OSM-NL die zo’n, zoals boven beschreven, note zien deze met rust laten…

Hoeveel mensen van OSM-NL voelen wat voor de projectmatige aanpak om wijzigingen op OSM zo aan te pakken.
Een enkeling heeft zich hier uitgesproken maar als er geen draagvlak blijkt te zijn voor dit idee dan is het zonde om er verder tijd in te steken…
Graag jullie mening

Het hele doel lijkt te zijn om officiële links naar toekomstige ontwikkelingen en ontwerpen te verzamelen. Dat lijkt me een nuttig doel.

Eerst was het idee om deze te plaatsen via een tag, toegevoegd aan objecten zoals note:future. Een dergelijke tag kan zichtbaar worden gemaakt via overpass turbo.

Nu is het idee om de normale opmerkingen te gebruiken voor het verzamelen van links. Die opmerkingen kunnen dan niet opgelost worden en staan ‘on hold’ totdat het project is afgerond. Het is lastig om het onderscheid te zien tussen normale opmerkingen en dit soort project-opmerkingen. Er bestaat nog geen categorisatiesysteem voor opmerkingen en de vraag is of er dat gaat komen. Ik verwacht het in ieder geval niet op korte termijn.

Als ik je regels goed begrijp, moeten de links dubbel geplaatst worden in dit topic? Waar zijn de opmerkingen dan voor nodig?

Ik vind het een goed idee om dit soort links te verzamelen, maar niet op deze manier. Een note:future-tag i.p.v. een opmerking zou kunnen. Als er een categorisatiesysteem voor opmerkingen op osm.org komt, dan lijkt het me wel een goed idee.

Een andere optie is om de wiki te gebruiken. Daar kunnen we een pagina (eventueel per stad/regio) maken om dit soort links te verzamelen. Een extra voordeel boven dit forum is dat de links niet verdwijnen tussen de posts en de er een duidelijke indeling kan worden gemaakt.

Ik denk niet dat de osm website snel een toevoeging zoals deze gaat doen. Wel kunnen we zelf wat schrijven om de verschillende type notes uit elkaar te houden, iets zoals:
https://tjur0.github.io/OSM/

2 Likes

Tjuro ziet er goed uit hoor !

Ik wilde een oplossing voor:

  1. De terechte opmerking van verschillende leden dat toekomstige objecten op OSM voor de GEBRUIKER verwarrend en info vervuilend werkt aan de ene kant en
  2. aan de andere kant voor ons als OSM editors in 1 keer op OSM zowel juiste lokatie als first-hand project info meteen bij de hand hebben om in 1 keer met een groep OSM-ers een projectgebied aan te passen aan de dan geldende omgeving.

Als voorbeeld pilot project: OpenStreetMap

Waar in naar bovenkomt dat:
De auto op het Houtplein geweert wordt
De bushaltes op de Tempeliersstraat met daar aangekoppeld buslijn relatie’s vervallen
Fietspaden heel anders gaan lopen met ook daar weer gekoppelde relatie’s.
Voordeel van deze project-methode aanpak in plaats van de ‘we passen aan wat we zien’-methode is dat je vooraf discussie’s kan voeren over wat de beste plan van aanpak gaat worden zodat je op het moment-suprème meteen in 1 keer de juiste aanpassingen kan doen.

Om tegemoet te komen aan punt 1: kom je al gauw uit op een note constructie die dan weer nadelen heeft op het feit dat blijkbaar notes nooit consequent weg gehaald worden en dan ‘eeuwig’ blijven staan.
Om dat weer te ondervangen wilde ik wat OSM-gebiedsproject regels opstellen waar dan ook weer bezwaren aan blijken te kleven…
Graag daar dan weer input van iedereen om dat op te lossen.

Bovenstaand beschrevenen moet de basis worden voordat de projectlijst Nederland echt opgestart kan worden…

Graag jullie verdere input om projectlijst Nederland succesvol te laten starten…

Is een goede oplossing voor PLANNEN die gemeenten publiceren waar nog geen besluit over is WAAR exact objecten geplaatst gaan worden maar wel besloten is DAT ze er moeten komen…
In geval van gemeente Haarlem zouden dat de eerste 3 projectfasen van de in totaal 5 projectfasen zijn…

Tjuro is deze oplossing inter-gemeentelijk schaalbaar ?
Soms heeft een project niet alleen gevolgen voor 1 gemeente maar in geval van een MetropoolRegio project ook gevolgen voor aangrenzende gemeenten.
Zou dan top zijn die notes ook groen zichtbaar te krijgen met bijv. een stippellijn tussen de groene note van de ene gemeente naar de andere als ze in het zelfde MetropoolRegio project vallen ?
Zie mijn reaktie als brainstorm meedenk sessie…

Ik kies eerder voor een low-tech oplossing: een to-do-lijstje, gewoon gemaakt in een tekstverwerker. Ik houd de lokale krant in de gaten en weet zo of een project in uitvoering gaat. Daarna even gaan kijken en aanpassen in OSM.

OOK een goede oplossing voor kleinere projecten, niets mis mee hoor !

Als je met JOSM werkt, daar is ook een to-do plugin voor: NL:JOSM/Plugins/TODO list - OpenStreetMap Wiki

1 Like

Goeie tip keesm maar daarmee sluit je nieuwkomers uit met lokale kennis die geen ervaring hebben met JOSM of JOSM niet kunnen gebruiken doordat gebruikte hardware van de gebruiker JOSM niet ondersteunt…
OSM-NL is gebaat bij een zo inclusief mogelijke oplossing toch ?

Even gekeken. Daar kan je een persoonlijke lijst met af te werken objekten (nodes en ways) mee onderhouden, dus voor samenwerking aan grotere projekten lijkt me dat minder geschikt.

Als aanduiding van het type Note zou ik inderdaad liever Project gebruiken dan Future. Notes zijn immers zowizo bedoeld voor toekomstige akties / mappers, dus dat onderscheidt deze speciale Notes niet van gewone Notes.

Je hebt dan dus Project-Notes, liefst als algemene kategorie die op osm.org geïmplementeerd wordt, maat Tjuro heeft laten zien dat het ook op basis van een woord in de tekst kan (toch, @Tjuro ? Zit daar een overpassquery achter die we ook op overpass-turbo kunnen gebruiken?)

1 Like

Ja die Tjuro is me altijd een pot goed bezig, niet normaal !
Misschien is er ook nog een onderscheid te maken kwa kleur tussen de 2 projectfasen: ontwerp & uitvoer ?