Projectenlijst Nederland (alleen zichtbaar als opmerking)

Ik denk dat je precies bedoelt wat A67-A67 beschrijft: losse notes geplaatst op de osm.org kaart, niet gekoppeld aan een object. Dat is wat anders dan de tag note=* (of note:future=*) die je aan een osm-object (“feature”) hangt.

Ik ben nog niet zo los op die termen allemaal maar mijn verhaal is toch wel duidelijk en voegt toch iets toe aan OSM-NL ?
Aan de ene kant wil je zo min mogelijk NUTTELOZE notes en aan de andere kant een gebied die zo snel EN goed mogelijk in 1 keer gemapt is & voor ALLE OSM gebruikers nuttige info oplevert over bijvoorbeeld buslijnen die tijdens en na de werkzaamheden anders rijden laten zien (in het voorbeeld van project Houtplein, Haarlem).

In het programma JOSM wordt de tag fixme als een stipje met de letter F weergegeven. De note tag heeft een kleurtje. Zie screenshot.

Knipsel

Welke termen zijn je niet duidelijk?

@Dillen_GJ ik begrip je niet helemaal, wil je:

  1. Een eigen applicatie bouwen voor het beheren en weergeven van de future notes?
  2. De notes functionaliteit van osm.org uitbreiden?
  3. Notitie nodes in de database van osm zetten?

Ik heb geen laptop maar een iPad helaas waar ik geen JOSM op kan draaien helaas… Bovendien heb ik in een eerder draadje (Vraag: is het mogelijk om een speciaal TOEKOMST-OPMERKINGEN veld in het leven te roepen? ) al uitgelegd waarom ik fixme niet wil gebruiken.

Spijker op zijn kop Tjuro
En naar aanleiding van gratis beschikbare project info die op het moment dat een project loopt in Haarlem zeeeeeer gedetailleerd is OSM bij werken in het lopende projectgebied…Bovendien weet ik dat meerdere gemeenten precies zo opereren als gemeente Haarlem dat doet.

Als je wacht tot dat alle werkzaamheden gedaan zijn zullen de links op bijv. Haarlem.nl niet meer werken en mis je enorm veel info waarmee je juist in detail OSM mee had kunnen bijwerken voor dat project gebied…

Op de github van de openstreetmap website kan je uitbreidingen aanvragen: Issues · openstreetmap/openstreetmap-website · GitHub

Als er nu al dingen mogelijk zijn die wij niet kennen (best kans op) dan krijg je dat daar wel te horen van de websitebouwers!

Bedankt voor de info Peter !
Wat hebben ze precies nodig bij GitHub van openstreetmap aan info om zoiets als notes:future te kunnen implementeren ?
En weet je wat gemiddelde doorlooptijden zijn voor zulk soort aanpassingen ?
En het belangrijkste hier op dit forum: is er consensus om deze aanvraag te doen. Met andere woorden: snapt iedereen waarom een note:future uitbreiding handig is ?

In o.a. Wayback Machine kun je webpagina’s archiveren zodat je ze later nog kunt gebruiken.

Nou, allereerst, die notes op de osm.org kaart hebben geen tag zoals notes:future. Dus dat zou ik NIET noemen! Ten tweede, hoe de weergave er precies uitziet en he het precies gaat werken, daar kan je wel suggesties voor doen maar daar zou ik niet teveel aan vasthangen.

Wat je vraagt is om bij een note op osm.org een kategorie of label te kunnen meegeven/aanvinken voor een bepaald gebruiksdoel. Namelijk, officieel voor uitvoering geplande projekten die de kaart zullen gaan veranderen, als Note op de kaart zetten. En dat je die dan met een kenmerkende layout in de Notes laag kan zien.
Of, nog simpeler, dat het label op de kaart bij de Note wordt afgebeeld.

Ik denk dat de implementatie niet zozeer afhangt van het precieze gebruiksdoel. Het gaat denk ik vooral over het mogelijk maken om een Note een type of label mee te geven dat dan ook op de kaart zichtbaar wordt.

En nogmaals, misschien is dat al mogelijk maar zit het gewoon niet in de standaard website. IK zit onvoldoende in de materie om te weten of er bv notes-editors bestaan, en Notes-kaarten waar je notes kan filteren, en of je losse kaartnotes kan opzoeken/ophalen met overpass-turbo, ik noem maar wat.

O ja, de doorlooptijd. Tja… niks van te zeggen! Iemand moet het zien, dat is meestal we vrij snel. Dan moet iemand er interesse in hebben en de kennis/vaardigheden hebben om het op te pakken. En vervolgens moet die er ook nog tijd voor vinden. Het zijn allemaal mensen zoals jij en ik die hun schaarse vrije tijd besteden… Dus een garantie heb je niet en de doorlooptijd is niet te geven!

Dan, consensus. Ik voelde niet heel veel enthousiasme, maar nu duidelijk is wat je precies wil en waar, zou dat anders kunnen zijn. Ik denk dat het voornaamste probleem is dat dergelijke notes automagisch verouderen, en of het projekt nu wel of niet uitgevoerd is, de note blijft staan tenzij iemand hem tegenkomt en sluit. Dat is (blijkt uit het Notes-verleden) een garantie om de kaart in een paar jaar vol te krijgen met onopgeloste Notes waar niemand meer naar kijkt.

Dus je zou een commitment binnen de NL-community moeten hebben om dit struktureel te doen. Een beetje vergelijkbaar met het BAG-gebeuren, wat echt een voorbeeld is van goede samenwerking die houdbaar is opgezet.

Dus dat zijn je twee fronten.

Je zou eens contact op kunnen nemen met Osmose en/of Keepright. Hier maken ze de tag note zichtbaar.

Osmose:
http://osmose.openstreetmap.fr/nl/map/#zoom=17&lat=52.386228&lon=4.636917

Leesvoer: NL:Osmose - OpenStreetMap Wiki

Keepright! keep right!

1 Like

OKeeeeeejjjj…
Werk aan de winkel dus…
Ik wil zelf wel achter die note:future schoningen aan op het moment dat een projectgebied is aangepast en die note:future vervuiling i.p.v. nut oplevert. Meest controleerbare is net zoals ik de post begon hier in deze post de lijstverwijzingen doen naar in uitvoeringzijnde note:future verwijzingen.

Stap 1 blijft echter note:future functioneel mogelijk maken, ik ga een poging wagen via GitHub.
Bedankt voor je info tot zo ver Peter & Roellieboellie !

Het lijkt me zeker nuttig als er een manier is om projecten bij te kunnen houden, zonder dat de opmerkingen overspoelt raken met projectopmerkingen die ‘on hold’ staan.

Om spraakverwarring is het wel handig om de term note:future alleen te gebruiken voor de daadwerkelijke tag note:future die je aan objecten kan toevoegen en niet voor de OSM-opmerkingen dat je nu hebt aangemaakt.

1 Like

Helemaal eens & misschien is note:project als naamgeving dan passender mocht iemand een nog passender naamgeving weten laat het vooral weten.

Verder wil ik het aantal note:project opmerkingen op verschillende manier ‘beteugelen’ door een aantal regels in te voeren:

  1. Je mag alleen een note:project op OSM plaatsen als je deze hier in deze post aangekondigd heb met een link-verwijzing naar OSM.
  2. In de note:project opmerking MOET minimaal 1 verwijzing staan naar een webpagina van de gemeente waar het project plaatsvindt waarin info staat over het bewuste project.
  3. Een aankondiging van een project post hier en een note:project op OSM mag alleen hier geplaatst worden als zeker is dat het project door bewuste gemeente opgestart wordt.
    In gemeente Haarlem betekent dat dat een project (dat in totaal 5 projectfasen moet doorlopen) pas hier gepost en op OSM geplaatst mag worden als note:project als dit project zich in de laatste 2 fasen bevindt: ONTWERP of UITVOERING.
  4. Op het moment dat een groep OSM-ers naar aanleiding van de note:project info OSM heeft aangepast plaatst iedereen zijn forumnaam in de note:project als afsluiting van het project.
  5. Als in regel 2 besproken webpagina link leidt tot een dead link (lees de bewuste paginaverwijzing van de gemeente bestaat niet meer) 2 dagen op een rij, dan wordt de bewuste note:project opmerking verwijderd.

Mocht iemand nog een ander idee hebben om note:project opmerkingen in de hand te houden ben je zeer welkom om dat hier te laten weten.

Jeroen bedankt voor het wijzen op deze mogelijkheid maar…
Als je een kopie maakt van de info op de webpagina’s dan ben je vaak in overtreding iets wat we bij OSM-NL natuurlijk NIET willen !
Bovendien heb je grote kans dat de first-hand infobronnen gauw opdrogen bij latere projecten als soort van ‘payback’-maatregel in de toekomst…

Hm… Je kan hier op het forum afspraken maken met degenen die het volgen en willen meedoen, maar je kan geen regels maken voor de hele OSM-community. Op het moment dat het ev. mogelijk wordt om soorten Notes op de osm website te plaatsen, kan en mag iedere mapper wereldwijd dat naar eigen inzicht doen, en dat zal dan ook zeker gebeuren.

Alleen al in Nederland zijn er heel veel mappers die niet op dit forum zitten. Als in Haarlem zo’n mapper denkt hee handig, ik zet mijn plannetjes erin, of: ik maak een Note dan pakken anderen het wel op, dan heb jij de keuze: accepteren en het oppakken zodat het aan jouw standaarden voldoet, of accepteren punt. Je hebt geen recht om OSM Notes te verwijderen vanwege jouw regels, ook al heb jij het verzonnen.

Ok snap ik…
Maar als je vooraf beren op de weg ziet en daarom vooraf daardoor niets probeert creeer je ook een gemiste kans…
En inderdaad ik weet ook niet hoe het wereldwijd gaat uitpakken dus daar heb je een zeer goed punt…

Liefst wil ik gewoon recht-toe-recht-aan note gebruiken met als onderscheidende begin tekst-format:
FUTURE ‘projectfase’
‘gemeente info websitepagina’ gevolgd door verdere tekst of
weblink verwijzingen
Nadeel is alleen dat je zo’n note pas kan onderscheiden als je ‘m opent…
En wat mij betreft mag de tekst FUTURE ook vervangen worden door PROJECT als daar meer overeenstemming voor is door mensen hier op het OSM-NL forum die het idee wel zien zitten…

De opgelegde 5 regels gelden wat mij betreft dan ook alleen voor die mensen hier die dit initiatief een kans willen geven…
Daarbij er wel van uitgaand dat alle anderen van OSM-NL die zo’n, zoals boven beschreven, note zien deze met rust laten…

Hoeveel mensen van OSM-NL voelen wat voor de projectmatige aanpak om wijzigingen op OSM zo aan te pakken.
Een enkeling heeft zich hier uitgesproken maar als er geen draagvlak blijkt te zijn voor dit idee dan is het zonde om er verder tijd in te steken…
Graag jullie mening