Prijedlog: Hitna pomoć = odgovor na katastrofu - Proposal:Emergency=disaster response

(Prevedeno putem Google-a)

Nedavno je postojeći prijedlog za Emergency=disaster_response Proposal:Emergency=disaster response - OpenStreetMap Wiki osvježen. Ideja ove oznake je mapirati lokacije grupa (često dobrovoljnih) koje pružaju hitnu reakciju tijekom katastrofe, radeći takve stvari kao što su izlasci i vezanje cerade preko krova koji curi, punjenje vreća s pijeskom za obranu od poplava, pomoć u potrazi i spasilački napori ili slično.

Neki su ljudi tražili da im se pojasni što slične grupe u različitim zemljama rade, pa je dodana tablica: Proposal talk:Emergency=disaster response - OpenStreetMap Wiki, ali do sada su jedine pojedinosti za Australija i Njemačka.

Navedene su zemlje za koje se zna da imaju ove grupe, pa ako ste uključeni i “vi”, možete li dodati neke pojedinosti?

Kao i uvijek, svi drugi prijedlozi ili komentari su dobrodošli, bilo na stranici za razgovor ili ovdje na Refreshed proposal - Emergency=disaster response

Hvala!


Recently, the existing proposal for emergency=disaster_response Proposal:Emergency=disaster response - OpenStreetMap Wiki has been refreshed. The idea of this tag is to map the locations of groups (frequently volunteer) that provide emergency response during a disaster, by doing such things as coming out to tie a tarpaulin down over a leaking roof, fill sandbags for flood defence, help in search & rescue efforts, or similar.

Some people have asked to clarify what similar groups in different countries do, so a table has been added: Proposal talk:Emergency=disaster response - OpenStreetMap Wiki, but so far, the only details are for Australia & Germany.

The countries that are known to have these groups have been listed, so if “you’re” included, could you please add some details?

As always, any other suggestions or comments are welcome, either on the talk page, or here at Refreshed proposal - Emergency=disaster response

Thanks!