Poortjes als toegang voor een weg/pad

Soms is de toegang tot een pad of weg een poort. Vaak zie je bijvoorbeeld in een stad met huizen uit de 30-er jaren van de 20ste eeuw, dat er een kamer over de weg gebouwd is. Zo’n doorgang is moeilijk te vinden en het lijkt me handig om ze aan te geven op een kaart.

Heeft iemand een idee of het inderdaad handig is dat aan te geven en zo ja hoe?

building=yes, is denk ik, het best om aan te geven dat een pad onder/door een gebouw loopt.