Polders en sloten: Is er consensus?

Dit onderwerp is al vaker langsgekomen, maar voor mij is het niet helemaal duidelijk wat nou de voorkeur heeft voor met name de sloten tussen de percelen.

Ik wil beginnen met het aanpassen van de percelen en sloten van een boer, maar hoor graag wat op dit moment de consensus is voor het mappen van:

 • Sloten:
  • Lijn of vlak?
   Mij lijkt een vlak logischer zodat perceel en sloot mooi aansluiten.
  • Welke tags te gebruiken voor lijn resp. vlak?
   “ditch” lijkt me logisch voor een sloot.
 • Landuse
  Ik zie dat mais en gras gebruikt worden als tag, maar een boer wisselt regelmatig van perceel om mais te telen. Kan ik gewoon overal “gras” gebruiken als tag?

Altijd een vlak (natural=water), liefst ook nog lijnen (waterway=ditch)

Als het gras is dan landuse=meadow
Als het gewassen zijn dan landuse=farmland

landuse=grass gebruik ik niet echt meer.

2 Likes

@Tjuro, Dank je wel.

Het gaat in dit geval om een melkveehouder met enkel gras percelen en mais percelen. Volgend jaar staat het mais weer op een ander perceel wat elke specifieke tag direct outdated maakt.

Is landuse=farmland dan een goed compromis voor alle percelen?

Dan zou ik alleen landuse=meadow gebruiken.
farmland is alleen voor een echte akker. Een tussenjaar maïs maakt het denk ik geen akker.

Ik map vrijwel alle water als natural=water. Een waterway doe ik er alleen extra bij als de waterloop een naam heeft of als er een vaarroute over loopt. Bv voor kanoën.

Als je waterway tagt: Een gewone sloot is een ditch. Ook een brede sloot. Brede doorgaande watergangen, zoals boezemvaarten, ringvaarten en hoofdvaarten zijn canal, ook al zouden wij het geen kanaal noemen. Het Engels verschilt daar iets van het Nederlands.

1 Like

Een smalle sloot, zeg tot een breedte van 1,5 m, waarvan er in de veenweidegebieden talloos veel voorkomen zijn wat mij betreft ondoenlijk als vlakken in te tekenen, mede vanwege op opknippen van het land, multipolygonen etc.
Dan blijf je bezig. Een lijn met ditch vind ik dan prima.

En wat land use wissel betreft: indien echt wisselteelt (veel grasland is dan ook maaigras en geen weidegras), dan is farmland op zijn plaats. Zo niet, dan meadow, of grass.

2 Likes

Valt volgens de wiki onder meadow

Daar zal de boer anders over denken.

Tag:landuse=meadow

Used to tag an area of meadow or pasture - land primarily vegetated by grass plus other non-woody plants, mainly used for hay (meadow) or for grazing animals (pasture).

meadow
Definities van Oxford Languages ·
noun

 1. a piece of grassland, especially one used for hay.

De boer denkt vermoedelijk niet in het Engels.

Vooruit dan: alleen grasland kan dan meadow zijn (ik weet niet of de tag pasture ook opgeld doet).

Bovenstaand lijkt mij echter niet correct; hier is toch echt sprake van wisselteelt; dit in tegenstelling tot alle veenweiden in Friesland, Midden-Delfland e.d.: hier groeit alleen gras op en worden koeien geweid. :slightly_smiling_face:

Ik begreep uit het verhaal dat er eens in de zoveel jaar een jaar maïs op het hooiland/weiland groeit, daarna weer gras. Voor een jaar tussengewas zou ik het niet ieder jaar omtaggen!

Overigens over waterways of water areas voor sloten: ik heb nu heel veel polders gedaan: water als vlak toegevoegd en daarbij bijna alle monstermultipolygonen omgezet in gewone polygonen. Alleen de simpele MP’s: eilandje in het water, meertje in bos, die laat ik lekker staan.
Het resutaat is dat de verhouding water-land in alle zoomlevels goed is. Als je de sloten alleen als waterways mapt, is het land bij hoge zoom veel te groen (de wandelaar loopt midden tussen de waters maar ziet bijna alleen gras op de kaart, en als je uitzoomt wordt de hoeveelheid water op de kaart veel te snel groter, de polder wordt blauw.
Dat alleen al vond ik voldoende reden om in Zuidplas overal de meeste sloten als areaal in te tekenen.

Ja, dat was veel werk, maar tegelijk heb ik ook heel veel andere dingen verbeterd omdat ze voor geen meter meer klopten, en eigenlijk was dat het meeste werk.
Ik geef direkt toe dat ik niet altijd zeker was van akker, hooiland of weiland; daar staat tegenover dat de 3Dshapes import er helemaal een enorme soep van gemaakt had, dus het is er zeker niet op achteruitgegaan.

Toen ik ooit met mappen begon was het eiland van Dordrecht nog maagdelijk wit.
Af en toe wat sloten toevoegd als waterway=drain … later ditch… en nu langzamerhand op regenachtige dagen ook de sloten als vlakken toegevoegd en netje ingebed als natural=water met water=ditch daarbij dankbaar gebruikmaken van de plugin van KiaaTiX (Polygon Cut out)

Het is iets van de lange adem.
Helaas is er nog veel slootwerk te vinden dat zomaar op de landuse is geplept. Dat maakt ‘de adem nog wat langer’.

edit Hier een stukje nijverheid OpenStreetMap

Dit kostte nogal wat moeite, want een medemapper had hier weer liever waterway=ditch en vond de kaart met de vlakken juist weer druk. Het werden helaas weer waterways.
Hier heb ik mijn eigen werk uiteindelijk weer hersteld en een ‘staakt het vuren’ afgesproken met medemapper.

Ik begin bij sloten meestal met een waterway= lijnelement.
In mijn omgeving begint er vrijwel nooit een akker aan de rand van het water (het waterschap doet het onderhoud en rijdt langs de sloot). Het gras rond het water knip ik uit de akker (met dank aan Polygon Cut out).
Als ik tijd heb (en de breedte van het water is goed zichtbaar) voeg ik de area met natural=water toe .

Overigens: De AHN3 laag is ook er handig voor plassen en de loop van sloten. Het water is ook te zien als bomen het zicht op een luchtfoto verbergen.

Sloten in akkers zijn vaak heel scherp uitgesneden. Door de schaduwwerking op luchtfoto’s kan ik dan meestal heel moeilijk zien waar het water precies is. BGT Omtrekgericht geeft in principe de waterlijn en de slootkant, maar die tekenaars slaan er vaak ook maar een slag naar dus ik wil altijd bevestiging van de luchtfoto hebben. Eigen waarneming is ook mooi, maar ik kan daar in open land geen geo-precisie uit afleiden.
Nu het verplicht is geworden om akkers verder van de sloot te houden, zal ik wel veel meer gras langs sloten moeten gaan mappen.

De ondiepe tussengreppels die je ook vaak in akkerland ziet, map ik helemaal niet, net als middengreppels in lange weilanden (veenweidestroken). BGT Omtrekgericht geeft ze vaak wel.

Hier in het veenweidepoldergebied zijn slootkanten gras en de meeste velden ook. Daar sluit ik de velden altijd netjes aan op de sloten, getagd als meadow. Maar steeds meer slootkanten worden “natuurvriendelijk” uitgevoerd, wat zich vertaalt in een bredere slootkant die niet voor hooi gemaaid wordt en die door vee gemeden wordt. In principe zou ik die misschien anders moeten gaan mappen, want het is meestal nog wel gras en kruidgewassen, maar geen meadow meer.
Zulke sloten zijn ook veel onregelmatiger, met rietpartijen en uitstulpingen, die bovendien veel natuurlijke verandering doormaken. Er gaat ook vaak een onderhoudsbeurt overheen (maaien, snoeien, uitdiepen, rietvelden trimmen, wilgen knotten) die de oeverlijnen kompleet verandert. Dat is in OSM niet bij te houden, dus de precisie gaat snel verloren. Een redelijke benadering (gok dus) is dan het hoogst haalbare.

Kortom, het is altijd een beetje een worsteling, en iedere mapper kiest zijn eigen weg daarin!

Ik heb wel eens een poging gedaan om wat weilanden om te taggen naar landuse=meadow, maar we hebben er letterlijk honderdduizenden die alleen door goed te kijken te onderscheiden zijn van andere grasvelden en -stroken uit de 3dShapes import, dus zoals Eggie al zei is dit iets van de lange adem.

Een veld zoals je dat in de echte wereld tegenkomt is lang niet altijd hetzelfde als wat er in de BAG staat, en daarbij map ik altijd de velden zoals je ze in de echte wereld ziet en niet op basis van administratieve perceelsgrenzen.

Sloten als vlak zijn natural=water + water=ditch en als lijn zijn ze waterway=ditch. De weteringen en andere grotere waterwegen in en om polders tag ik vaak als water(way)=canal, zoals Peter Elderson al goed benoemd heeft.

Doe vooral geen moeite om gewassen (crop=*) te taggen, tenzij je zeker weet dat eenzelfde gewas ieder jaar aanwezig is.

Een veld in de BAG? Je bedoelt een andere basisregistratie. BGT denk ik, daar staan ze wel in :slight_smile:

Dan heb ik ze inderdaad door de war gehaald :wink:

1 Like

Ik ben er lang vanafgebleven, maar uiteindelijk was het in de polder wel te doen. Toen ik eenmaal begreep dat er niet persee beesten op hoeven te grazen, want die zijn er de meeste tijd niet, maar dat ook hooiland en weiden die begraasd of gehooid zouden kunnen worden, maar een jaartje (of langer) liggen te rusten, onder meadow vallen, toen kon ik de meeste “gras”-velden buiten de bebouwde kom bulk aanklikken en als meadow of farmland (akker) mappen.

En gelijk 3Dshapes weghalen natuurlijk. Dan kan je zoeken op areas met gras getagd met 3Dshapes om te selekteren welke je nog niet behandeld hebt. Doe je dat met overpass-turbo, dan kan je het resultaat schoon in JOSM plempen en alles in een afzienbaar gebied afhandelen.

soms doe ik alleen retagging zonder de landuse recht te leggen of vice versa, en dan laat ik de source tag staan.