Point Address på parhus/mindre hus med lägenheter

Jag har sett att ett bostadsområde i min hemort har Points med Feature Type Adress utsatta på vissa hus i området. Är detta verkligen rätt?

Gemensamt här verkar vara att just de husen är någon form av parhus/radhus (står som residential building) med egen utgång. Alternativt en annan typ av hus (står som appartment building) med 4-6 lägenheter (2-3 per våning) där alla har egen utgång på utsidan.

Lägenheterna har i regel ett eget gatunummer fast att det är i samma hus. Gatan 23, Gatan 25, Gatan 27 etc.

Jag tänker att det vore rimligare att tagga huset i sig och sedan ange 23,25,27 på adressen. Hur hade ni tänkt här?

Finns några saker jag brukar göra. Men att tagga 23,24 osv tycker jag är helt acceptabelt

Om det är lägenhetsbyggnad med ingång till trapphus brukar jag tagga address taggar på entrén själv. Är det radhus med flera ingångar till lägenheter direkt kör jag som bilden
Exempelvis OpenStreetMap

Man kan också separera de två byggnaderna. Terrace tool finns i josm som jag brukar använda
Exempelvis OpenStreetMap

Men inget direkt fel med hur de gjort med adress noder imo

Ja jag tror “csv”-adresser är full acceptabla i OSM, men jag tycker att det beror på. Om adresserna är stackade ovanpå varann pga våningar, ja, men om dom går längs en fasad så föredrar jag nog separata noder.

Här är ett exempel som jag själv har gjort med csv-adresser… men det är för att här är det en sammanhängade och adressen är taggad på byggnaden. OpenStreetMap

Det hade varit bättre att tagga noder, eftersom adresserna egentligen går höger till vänster, men pga sättet dom blev taggade ser det ut som dom går vänster till höger.

Min personliga smak säger att komma separerat 23,24,25 är fult och konstigt. För parhus och radhus så har jag använt terrace tool i josm och delat på husen, sedan satt adressen på varje individuellt hus. För lägenhetshus vill jag gärna sätta ut en ingång så att det tydligt framgår vilken sida man ska gå in på.

Har sett en del hus som har fyra lägenheter men där de på övervåningen har varsin egen trapp upp, har inte taggat något sådant så där vet jag inte hur jag skulle göra.

Jag har inte uppfattat att det finns något rätt och fel i detta och jag har inte gått så långt att jag har ändrat tidigare taggning så i detta kvarter är det alla stilarna på samma gång. Kanske ändrar jag någon dag.

Har sett en del hus som har fyra lägenheter men där de på övervåningen har varsin egen trapp upp, har inte taggat något sådant så där vet jag inte hur jag skulle göra.

Jag har gjort såhär, så ingång till bottenvåning är utan level, sen allt annat är en separat address tag med level för våning

1 Like

Om ambitionen är “hitta byggnaden, sen får du använda ögonen” så duger en kommaseparerad “23,24,25”, men det är gaaanska låg ambitionsnivå.

Ursäkta @Wulfmorn, men det ser inte snyggt ut på den renderade kartan, hamnar troligen i fel ordning beroende på hur huset är orienterat längs gatan, och frågan är om en navigationstjänst ens är beredd på att det KAN finnas mer än ett gatunummer i gatunummer-taggen?

Separata noder (ingångar) anser jag är ett minimum, att splitta byggnaden i flera byggnader och tagga dem var och en blir förstås ännu bättre

(Nej, jag har inte funderat på byggnader i flera levels, och hur olika adresser i vertikalled skulle funka bäst :slight_smile: )

sa ju det :slight_smile:

Här är det egen inngång (1-våningshus) men allt är samma byggnad. Jag har bara inte orkat hålla på med adresser i Sverige. Känns meningslöst eftersom det tvivels utan kommer vara överväldigande mer givande att bara ta bort allt som finns och importera från officiell källa… bara den källan blir öppen.

Att göra adressdata manuellt för hela landet är inte realistiskt. Då skulle man behöva tusentals contributors som bor utspridda i hela landet. Fugly-import är det enda som löser problemet med komplett adressdata. — därför orkar jag inte förkovra mig i slik problematik. :sunglasses:

Lite blandade åsikter här ser jag :slight_smile: Jag läste Wikin och enligt den så finns det inget rätt sätt eller någon konsensus heller.

Som referens så kan husen med lägenhet se ut såhär:

För att göra det något knepigare så kan bostäderna i botten ha egna nummer men de på övervåningen dela på samma nummer. Så är det i huset där jag bor.

Man ska inte bli för nogräknad. Om du sätter csv-adresser på huset, eller fyra noder på ungefär rätt ställe. Du MÅSTE inte mappa trappan upp till den exakta dörren med adress för att kartan ska bli användbar :slight_smile:

Om man säger så, du kan använda hela dagen på att göra huset perfekt i minsta detalj, eller så kan du trycka dit adresserna på småslarviga noder och effekten/användbarheten för 99.9999% av användarna blir exakt den samma :slight_smile: :popcorn:

1 Like

Tror att jag lärde mig något nytt nu. Visste inte att jag kan sätta en adress på en nod på själva byggnaden.

i OSM är det många sätt som är rätt :sweat_smile:

1 Like