Plaatsnaambord, grens binnen buiten bebouwde kom

Plaatsnaambord in Openstreetmap

Je mag verwachten dat de plaatsnaamborden, binnen/buiten bebouwde kom, percies op de grens lijn staan van de bebouwde kom.

Dus het bord is een node in de polygonlijn.

Wie zet deze borden in Openstreetmap?

De tag.

Die bebouwde komgrenzen zijn veel interessanter dan die borden. Heeft het Kadaster ze niet ergens?

Dat is geen verantwoordelijkheid van het kadaster. De grens van de bebouwde kom staat (indirect) in bestemmingsplannen. Die worden gemaakt door de gemeente en “goedgekeurd” door de provincie.

http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=285438#p285438

De plaats van de borden met de aanduiding bebouwde kom (begrip … km/hr) worden in of middels de wegenverkeerswet geregeld en geplaatst. In een goed verkeersbesluit staat niet alleen waar maar ook waarom een maatregel wordt ingesteld. Maar de plaatsing blijft bij de technische dienst of is uitbesteedt aan derden, staat er al een boom en ligt er veel puin dan schuift het bord op.
De door Cartinus aangehaalde bestemmingsplannen vormen weliswaar de basis voor de inrichting maar slechts op formele en administratieve gronden.
Het bord en de plaats hebben dus geen direct verband met elkaar en de werkelijke administratieve grens is buiten in de praktijk niet te vinden. In of onder de verkeerswet is ieder langs de weg aanwezig verkeersbord (BBK) geldig, ongeacht de achtergrond of een onderliggend ambtelijk besluit.
Dus koppelen lijkt mij geen goed idee, temeer daar er in OSM toch geldt dat je tagged wat er is, een administratieve grens is wat het is, papier of heb ik het mis.

Maar wat is de tag voor zo"n bord?

Ben al meerdere malen aan het zoeken maar nog geen idee hoe.

wel

historic=boundary stone

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:traffic_sign en dan de waarde city_limit.

Bedankt, traffic daar zocht in niet op.