Plaatsnaambord gehucht/buurtschap

De tag traffic_sign=city_limit kan worden gebruikt om komborden aan te duiden.
Op een gegeven moment ben ik het, zonder er goed bij stil te staan, ook gaan gebruiken voor plaatsnaamborden van gehuchten/buurtschappen, dus voor de witte borden met blauwe letters.

Het aangeven van dit soort borden heeft wat mij betreft wel toegevoegde waarde.
Het geeft een veronderstelde begrenzing van een gehucht/buurtschap aan.
De vraag is dan wat voor tag(s) wel geschikt zijn.

Hier staat het bord met code H04: https://www.informatiebord.nl/oefenen/verkeersborden-overzicht. Echter alleen H01 en H02 lijken officieel erkend.

Wat denken jullie ervan?

  • verwijderen en niet meer toevoegen
  • traffic_sign=NL:H04 gebruiken (i.c.m. name=* en direction=*)
  • andere bestaande tag gebruiken
  • nieuwe tag gebruiken

Voor zover ik kan nagaan is Informatiebord de enige fabrikant die er op dit moment een bordcode voor hanteert (H04). Enigszins apart omdat de categorie H in RVV “Bebouwde kom” heet en dit bord heeft juist niets met bebouwde kom te maken. Verkeersbordenoverzicht.nl vermeldt dit bord onder code BW505, als is die code vermoedelijk verouderd aangezien fabrikanten BW502 tegenwoordig voor uitwijkrouteborden gebruiken.

Soms worden ook einde-borden gebruikt voor buurtschappen (met diagonale rode streep). Ik zie daar nergens een aparte bordcode voor maar conventie is om dan een letter e achter de code te plakken.

Volgens mij zijn er dan de volgende mogelijkheden voor tagging:

  • traffic_sign=neighbourhood_limit + neighbourhood_limit=begin/end/both + name=Buurtnaam

  • traffic_sign=NL:H04[Tekst op bord] (begin) / traffic_sign=NL:H04e[Tekst op bord] (einde)

  • traffic_sign=NL:BW505[Tekst op bord] (begin) / traffic_sign=NL:BW505e[Tekst op bord] (einde)

Naast buurtschapsborden heb je ook nog algemene plaatsnaamborden (zwarte tekst op witte regel op blauw bord) die bijvoorbeeld voor verzorgingsplaatsen, plaatsen zonder inwoners (bijvoorbeeld: Botlek en Europoort op A15) en “agglomeraties” (bijvoorbeeld: Delft op N470, Eindhoven op diverse snelwegen, Amsterdam op A2) gebruikt worden. Verkeersbordenoverzicht.nl vermeldt deze onder code BW500. Die zou ik als volgt taggen:

  • traffic_sign=locality_limit + locality_limit=begin/end/both + name=Plaatsnaam

  • traffic_sign=NL:BW500[Tekst op bord] (begin) / traffic_sign=NL:BW500e[Tekst op bord] (einde)

Gebruik traffic_sign=city_limit in ieder geval uitsluitend voor echte komborden.

Als de borden bij een buurtschap ook voor de begrenzing van benoemd bewoond gebied staan (los van de juridisch betekenisvolle term ‘bebouwde kom’), dan lijkt wat Andries doet niet per se fout volgens de huidige documentatie.

Deze taggen heeft nut als oriëntatiepunt, maar daarbij maakt het niet zoveel uit of het nou om een stad of gehucht gaat (de name-tag is toch doorslaggevend). Is er een andere reden om te differentiëren?

Kijk eens een zinnetje verder:

Dit doen komborden wel, informatieve plaatsnaambordjes doen dat niet. Een nogal belangrijk verschil, vind ik. Daarom tag ik vlijtig alle komborden (met direction tag!) die ik tegenkom.
Informatieve borden, zoals waar Andries over schrijft, heb ik in het verleden ook getagged. En later weer verwijderd, omdat ze mijn inziens niet bedoeld zijn met city_limit.

Ik ben het trouwens wel eens met Andries dat het leuk zou zijn om die borden netjes te mappen. Alleen ik weet niet hoe. Ik dacht eerst aan tourist=information - maar dat past niet, deze borden zijn niet voor toeristen.

“Villages” in Nederland kunnen inderdaad een “urban area” hebben, dergelijke dorpen krijgen dan gewoon bebouwdekomborden van de wegbeheerder. Buurtschappen daarentegen zijn niet te onderscheiden van landelijk gebied. Buurtschapsborden geven géén “urban area” aan.

N.B. Dezelfde buurtborden worden soms ook in stedelijk gebied gebruikt om een grotere bebouwde kom op te delen in buurten. Ook dan wordt de “boundary of the urban area” aangegeven door de bebouwdekomborden en niet door de buurtborden.

Dat doen ze bij ons op de weg, maar niet in OSM-data. Dat zinnetje lijkt erop te wijzen dat in sommige landen (waar maxspeed blijkbaar niet altijd zo nauwkeurig getagd wordt) de tags gezien kunnen worden als een overgangspunt voor de snelheid. Ik denk niet dat er routers of consumers zijn dit dat doen, maar goed. In Nederland is dat niet aan de orde, omdat je de maxspeed niet alleen van de kombordtags kan afleiden in OSM-data. Sowieso doen wij niet aan het afleiden van beperkingen aan de hand van de traffic_sign-tag; die staan altijd expliciet vermeld met de juiste tags. Traffic_sign=* is dan voor mappers een controle-instrument die uitlegt waarom bepaalde beperkingen zo getagged zijn.

(En dan zijn er de leuke edge-cases.)

De bebouwdekomstatus van een weg heeft in Nederland op meer verkeersregels invloed dan alleen onze maxspeed-tags.

Het is inderdaad nogal onpraktisch om als router of overige dataconsument de bebouwde kom volledig af te leiden van puur alleen de city_limit-borden: er hoeft maar één bord te ontbreken en je bebouwde kom is “lek”. Om dit op te lossen is zone:traffic=* uitgevonden. De node met traffic_sign=city_limit kan dan ook op de fysieke plaats van het bord en hoeft niet meer op de way zelf.

traffic_sign=* is dus inderdaad vooral een controle-instrument, maar ook voor een controle-instrument is het van belang om helder onderscheid tussen bebouwdekomborden en andere plaatsnaamborden te hebben.

@JeroenHoek
Dat je mijn eerdere acties probeert goed te praten kan ik op zich waarderen. :wink:
Ik ben het toch eens met de andere Jeroen. Witte borden met blauwe letters worden toegepast waar er geen bebouwde kom is, waar geen ‘urban area’ is. Dat betreft meestal gehuchten/buurtschappen, soms ook kleine dorpjes. Andersom heeft een kernachtig gevormd gehucht/buurtschap soms een blauw bord.

‘Urban’ slaat meestal op de stad maar in elk geval op een zekere intensiteit qua bewoning en niet elk stukje land waar enkele huizen bij elkaar in de buurt staan.

Het is wel zo dat de witte borden soms ook slechts het meest bewoonde deel van een gehucht of buurtschap of dorpje aangeven, terwijl het gebied dat bekend is onder die naam (of indien van toepassing het gehele postcodegebied) veel groter kan zijn.

De waarde van het taggen van de witte borden zit hem erin dat ze er nou eenmaal staan om informatie te geven en toch met een reden op die plaats zullen zijn gezet. Gewoon maar weglaten kan, maar als ik zie welke details allemaal al worden toegevoegd binnen Nederland in OSM dan zal men hier toch wel iets mee gaan doen.
Wat mij betreft heeft een aparte tag dan de voorkeur.

Dit lijkt mij onderdeel van de beschrijving van wat voor type bord wordt bedoeld, en zeker niet een aanwijzing voor routers of consumers om maxspeed van af te leiden. Dan zou het wel anders en uitgebreider zijn verwoord.
Waar ik het wel met je eens ben is dat traffic_sign=* slechts een verklarend controle-instrument is / hoort te zijn.

Als ik traffic_sign gebruik dan is het op een wegdeel waar het van toepassing is (bijv. NL:C15) of op een node van de weg (bijv. city_limit).
Het apart taggen van een einde-bord is bij die methode niet nodig.

De code BW505 lijkt me specifiek voor namen van sluizen en hier dus niet van toepassing.
De keuze om de naam direct achter de bordcode te zetten begrijp ik.
Een meer duurzame keuze lijkt me dan toch een alternatieve benaming voor city_limit.
Dus traffic_sign=hamlet_limit + name=*, maar dan een betere woordkeuze.

traffic_sign=hamlet_limit lijkt me wel wat. Komt al 357 keer voor, in DE en FR zo te zien: https://taginfo.openstreetmap.org/tags/traffic_sign=hamlet_limit
Zou nog gedocumenteerd moeten worden.

city_limit is natuurlijk als controle-instrument bruikbaar. Ik hoop echter dat het ook voor ‘echte’ datagebruikers nuttig is. Niet om ervan maxspeed af te leiden; dat gaat nooit lukken. Maar misschien kunnen navigatie-toestellen een waarschuwing geven: “You’re entering/leaving the urban area of XYZ” of zo iets.

Dat komt vaker voor: een dubbel kombord, overgang van dorp A naar dorp B. Dat tag ik gewoon met name:forward en name:backward. http://www.openstreetmap.org/node/7894036049

Hamlet_limit bekt niet lekker maar lijkt inderdaad wel de beste optie.
Ik heb de wijziging doorgevoerd op de plaatsen waar eerder onterecht city_limit was geplaatst door mij (in voormalig Kollumerland) en in een wijdere regio in enkele gevallen door een andere mapper.