plaatsing van img's en uitvoering van exe - Garmin

Misschien weet iemand hier een antwoord op.
Ik heb op http://garmin.opentopomap.org/ voor België volgende bestanden gedownload

  • van de kolom Garmin: belgium_garmin.zip (met belgium.img en belgium_contours.img)
  • van de kolom Win: OpenTopoMap-Belgium.exe .
    Is het nu de bedoeling dat de exe op de PC wordt uitgevoerd om de kaart in BaseCamp te kunnen gebruiken en dat de 2 garmin img’s op een geheugenkaart van de Garmin GPS worden geplaatst?
    Ik vermoed dat ik geen download hoef te doen van de kolom PC (voor MAC of Linux ??).