PAS OP bij gebruik van Bing

Hoi allen,

ik ben bezig met controles bij mij in de buurt, en ik kom erachter dat flink wat nodes van de AND and 3dShapes imports behoorlijk verschoven zijn. Ik ben nu bijvoorbeeld in Hengelo aan het kijken bij de Westermaat.

Dat lijkt allemaal gebeurd te zijn op basis van de Bing luchtfoto’s (in een aantal changesets is dat ook zo benoemd), dit is bijvoorbeeld goed te zien bij de rotonde Bornsestraat-Europalaan. Helaas heeft de Bing-foto een flinke offset … (goed te zien bij de fundamenten van de huizen aan de Klaas Berninkstraat ten op zichte van de BAG-gebouwcontouren).

Hierbij dus (nogmaals) de waarschuwing om niet zomaar over te trekken van luchtfoto’s!

Ik ga de wegen en shapes nu maar herstellen op basis van een NWB-achtergrond en de luchtfoto’s van Cyclomedia, die zijn wel correct uitgelijnd… of is er iets slimmers mogelijk? Terugdraaien van zulke oude changesets (bijvoorbeeld https://www.openstreetmap.org/changeset/10052572 of https://www.openstreetmap.org/changeset/10034467 of https://www.openstreetmap.org/changeset/3146065)) lijkt me niet mogelijk…

Groet,

Kars.

Voordat je hier aan gaat beginnen:

  • Kijkend naar het door jouw gegeven voorbeeld van de changeset

https://www.openstreetmap.org/changeset/10034467

in de iD editor met Bing achtergrond, zie ik slechts een beperkte hoofdzakelijk Noord-Zuid verschuiving. De verschuiving lijkt misschien veel groter, maar dat komt vooral doordat geen sprake is van volledig ge-orthorectificeerde foto’s aan de hand van een gedetailleerd hoogtemodel inclusief gebouwen (b.v. via laseraltimetrie zonder gebouwen te verwijderen), waardoor gebouwen niet recht van boven worden bezien, maar “omvallen” afhankelijk van de positie van het vliegtuig ten opzichte het gebouw tijdens het maken van de foto.

  • Om de daadwerkelijke verschuiving te beoordelen, moet je dus alleen naar de verschuiving aan de voet van het gebouw, dus op maaiveldniveau, kijken. De zuidelijke verschuiving lijkt dan ongeveer 1 “parkeerplaats-breedte” t.o.v. BAG gebouwcontouren, dus ik schat zo’n 2-3 max 4 meter.

  • Gegeven het feit dat 3DShapes, wat ik ergens recent las, ook maar een maximale nauwkeurigheid van iets van een TOP10 kaart heeft en / of daarvan afgeleid is / zijn, wat betekent dat 1 mm op de kaart, al 10 meter in werkelijkheid is, denk ik dat een 2-4 meter verschuiving van de Bing beelden, nauwelijks invloed heeft op de nauwkeurigheid van wat er ingetekend is en eventueel in die changesets gewijzigd. Het was toch al niet bijster goed.

  • Als laatste zijn 3DShapes ook vaak natuurlijke “features” zoals bospartijen, die toch al niet erg scherp te begrenzen zijn.

Met dit alles wil ik zeker niet zeggen dat je er niet goed aan doet om de beste luchtfotobron te gebruiken, maar ik denk wel dat je realistisch moet blijven over de waarde van de contouren van zoiets als 3DShapes…

We mogen BGT (nog) niet gebruiken.
Maar ik heb de wms layer, wel in JOSM zitten.
Als je de layer wegdeel_rh_0 (instellen png, dus 100% transparent naast wegen) bekijkt over de luchtfoto bing Cyclomedia en pdok.
Dan zie je de verschillen.

Waar komt de BGT data vandaan. Hoe komt het tot stand.
Ingemeten, overgetekend van luchtfoto’s.
Met wie heeft een bepaalde gemeente een contract betreffende luchtfoto’s, toevallig Cyclomedia?

cyclomedia gebruiken met vermelding, schriftelijk toegestaan voor openstreetmap, na inschrijving.
pdok luchtfoto naamsvermelding, niet passend bij openstreetmap licentie.


http://geodata.nationaalgeoregister.nl/bgt/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=wegdeel_rh_0&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

En dan heb je ook AHN versie 2 of 3
Actueel Hoogtebestand Nederland, welke wij wel mogen gebruiken in OSM.
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:PeeWee32/layers, JOSM link in deze site.

EDIT: PAS OP !!! Wat nu blijkt is dat de aangeboden server (layer) in De lijst niet osm compatible is !!! ( KOMT BIJ ESRI VANDAAN.)
De vraag is hoe komt dit AHN tot stand, de bron luchtfoto, welke?
http://www.ahn.nl/pagina/het-ahn/inwinning-en-productie.html
http://www.ahn.nl/pagina/het-ahn/voortgang-ahn2016.html

Wat zou ik graag met BGT willen gaan werken!

Het feit blijft dat andere op basis van bing alles proberen, weer recht te leggen.
Dat is het manco van al die editors, die zich alleen op bing focussen.
Conclusie is dan, gebruik geen BING!!! KIJK vooral eens naar AHN. Mits de data op de grond nog klopt.

BING

Cyclomedia

AHN2 ruw hillshade AHN niet compatible.

AHN2 maaiveld hillshade

Zonder BGT, 3d shapes (rood de hoek bij rontonde zal nog de oude situatie zijn, tijdens het gewone kruispunt, 3d shapes op andere plaatsen klopt vaak gewoon niet.

NWB wegen grijs dunne lijn

Dat weet ik, vandaar het voorbeeld dat ik gaf voor de funderingen aan de Klaas Berninkstraat. Toen de Bing foto is gemaakt lagen de funderingen daar net, keurig in exact de vormen van de BAG gebouwcontouren.

JOSM kan nu bij de geschiedenis van een knoop ook een verplaatsing visualiseren, de verplaatsing is inderdaad meestal een meter of 4. Maar dat vind ik best veel…

Voor landuse=grass zoals die voorkomen in en bij wegen waren ze behoorlijk goed. Als iemand ze tenminste niet gaat lopen verslepen…

Vergeet niet dat de BAG-contouren ook niet altijd goed liggen.
Veel recente panden staan nog op status “Pand in gebruik - niet ingemeten”
De positie kan dan zomaar vele meters fout zijn.
De bouwambtenaar kijkt blijkbaar niet zo nauw bij het intekenen van de bouwplannen.
Bij diverse nieuwbouw (bv Nieuwkoop, Schootanker; Nieuwveen, Veldesdoorn) blijkt dat het inmeten vele maanden na oplevering nog niet in de BAG staat. Zelfs de onderlinge positie van huizenblokken klopt nog niet in de BAG.
Na de import heb ik toen de BAG-panden een stuk opgeschoven, zodat ze tussen de GPS-traces en bestaande sloten pasten.

Pas na inmeting zou de positie kunnen kloppen…

P.S. Bij de Klaas Berninkstraat is dit trouwens niet het geval - dus het goedleggen van de BING of Mapbox-kaart, voordat je edits gaat doen is wel een must. Dit kan in JOSM en iD heel eenvoudig

Weet je wel zeker dat je dit zo mag gebruiken? AHN2 mag dan wel CC0 zijn, voor de visualisatie gebruik je een dienst van Esri Nederland, niet rechtstreeks een CC0 service via PDOK (bijvoorbeeld https://geodata.nationaalgeoregister.nl/ahn2/wms?request=GetCapabilities).

Als je bijvoorbeeld hier kijkt: http://ahn.arcgisonline.nl/arcgis/rest/services/Hoogtebestand/AHN2_r/ImageServer/info/metadata dan staat daar dat de “Esri Nederland Webservices Terms of Use” van toepassing zijn. Die zijn hier te vinden: http://www.esri.nl/overig/terms-of-use (samenvatting) en http://www.esri.nl/~/media/esri-nl/pdfs/voorwaarden/ESRI%20Nederland%20Webservices%20terms%20of%20use%20v1%200.pdf?la=nl-NL.

En daar staat toch echt wel iets over “Derived works” (sectie 2 “OWNERSHIP”): “Web Services provided on EsriNL websites and any content provided therein are provided to You subject to these Terms of Use. Unless specifically stated in writing, these Terms of Use do not transfer any rights to redistribute, prepare derivative works from, or acquire ownership interest in Web Services.”

Helaas… tenzij we inderdaad expliciet toestemming hebben van Esri Nederland “stated in writing” mag je deze diensten dus niet zomaar gebruiken in JOSM.

Groet,

Kars.

Ik heb het niet onderzocht, aangenomen, wat andere bekeken hebben.
hier staat, ja, bij osm compatible.
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:PeeWee32/layers
na
een eigen topic, wat begint met CC-0
http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=32187

Dan zal daar verdere discussie over gevoerd kunnen worden.