parę pytań

Na pocz?tku chcia?em sie przywita? i od razu lec? z pytaniami :wink:
-u?ywam josm do dodawania ulic - tracki mam z gpsa, no i narazie spotka?em takie problemy:
-wgrywam tracki do josm i przez strone www do openstreetmap - mo?na robi? tylko przez josm albo tylko przez stronk? www ?
-przy dodawaniu widz? b??dne dane w tym co sciaga josm - jaka procedura poprawiania ? (przyk?ad: jest zrobiona droga bez nazwy id?ca przez 2 miasta albo przez 2 ró?ne drogi - jak j? podzieli? ? narazie usuwam i robi? dwie drogi na nowo(jako? nie dzia?a mi dzielenie po w?z?ach, mo?e co? ?le robi?. ale w jednym miejscu znalaz?em problem - nie mia?em w moich ?ladach kawa?ka drogi która ju? by?a utworzona - niestety przy usuni?ciu i poprawieniu tego co mia?em w moim gpx nie mog? odtworzy? tego kawa?ka gdzie mój plik gpx nie ma danych - jak poprawnie to robi? ? jutro tamt?dy pojad? i b?d? mia? gpxa wi?c nie b?dzie problemu z popraw? co nie zmienia faktu ?e nie zawsze sie tak da. )
-jak si? dobra? do publicznych gpx-ów danego terenu ?
-moje ?lady nachodz? na tory kolejowe (mam 2 ?lady w jednym miejscu z 2 dni i oba przechodz? przez tory a w rzeczywisto?ci tory id? przy drodze - przesuwa? je czy jest jakie? miejsce do rozwi?zywania takich konfliktów ? ja mam 2 ?lady wg mnie poprawne ale niewiem czy cz?owiek robi?cy tory mia? 1 ?lad czy 15 a mo?e wogóle nie mia? i robi? to z pami?ci)
Narazie tyle pytanek jak mi odpowiecie na te to pewnie b?d? mia? nowe :wink:
Pozdrawiam

Witam :smiley:

?eby podzieli? drog? w josm przy zaznaczonym w?zle naci?nij p. Je?li jest to na skrzy?owaniu dwóch dróg to zaznacz t?, któr? chcesz podzieli? razem z w?z?em (po zaznaczeniu drogi kliknij na w?ze? trzymaj?c shift).
W Potlatch naci?nij na no?yczki, lub wci?nij x.

Nie wiem czy dobrze zrozumia?em pytanie :slight_smile:
Jak doinstalujesz plugin DirectUpload do josma, to b?dziesz móg? zrobi? dok?adnie to samo co przez stron? (plugin b?dzie w narz?dzia->upload traces)
Jak wgrywasz przez stronk? to nie musisz otwiera? tracka w josm, mo?esz ?ci?gn?? ten obszar razem z trackami i on tam b?dzie. Czasem mo?e by? ich za du?o i lepiej za?adowa? tylko ten jeden, jest przejrzy?ciej.

W skrócie: nijak. Szerzej http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=1086

Je?li pod torami nie ma ?ladów, to najpewniej by?y rysowane na podstawie ma?o dok?adnych zdj?? satelitarnych. Wi?c je?li wiesz po której stronie od drogi bieg?y to najlepiej przesu? je kawa?ek :slight_smile:

Przy okazji, jak masz dwa lub wi?cej ?ladów dla danej drogi to rysujesz tras? “u?rednion?”, czyli zazwyczaj pomi?dzy tymi dwoma ?ladami