Översvämningar - Vi ber om internationell humanitär hjälp!

We are asking for international humanitarian HELP!

We have been hit by the worst floods in the history of any recorded data in this area. And the data has been gathered for 120 years.
Many countries have sent humanitarian aid, search and rescue teams, pumping equipment…
Our electricity supply has also been endangered as one of the largest power plants has been disconnected from the grid because it is flooded.
Almost all hydro power plants are running on reduced capacity because they have to release all the accumulated water in order to make room for the water waves coming from flooded areas.
If you can donate any money by wire transfer or PayPal, here is the official government flood relief website:
http://www.floodrelief.gov.rs/

You can also help us by mapping Serbia and the region.
Here you can find the most critical areas which have been recognized by Humanitarian OpenStreetMap:
http://tasks.hotosm.org/#all/Serbia
Keep an eye on this list as this does not incorporate all flooded areas, and people are still being evacuated.
OSM is used as the base map for coordinating evacuation and rescue in Serbia and Bosnia and Herzegovina:
http://www.poplave.rs/
http://mapapoplava.zastone.ba/
Here is the forum topic where we discuss this subject:
http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=25476&p=1

Vi ber om internationell humanitär hjälp!

Vi har drabbats av de värsta översvämningarna i historien om några inspelade data i detta område . Och den dagen har samlats i 120 år .
Många länder har skickat humanitär hjälp , sök-och räddningsteam , pumputrustning …
Vår elförsörjning har också varit hotad som en av de största kraftverken har kopplats bort från nätet eftersom det är översvämmad .
Nästan alla vattenkraftverk kör på reducerad kapacitet Därför att de måste släppa allt det vatten som samlats för att göra plats för vatten vågor som kommer från översvämmade områden .
Om du kan donera pengar via banköverföring eller PayPal , här är den officiella regeringen översvämningar webbplats :
http://www.floodrelief.gov.rs/

Även du kan hjälpa oss genom att kartlägga Serbien och regionen .
Här kan du hitta de mest kritiska områdena som inte har erkänts av humanitärt OpenStreetMap :
http://tasks.hotosm.org/#all/Serbia
Håll ett öga på den här listan eftersom det inte byggs till översvämmade områden , och människor är fortfarande evakuerade .
OSM används som grundkartan för att samordna evakuering och räddning i Serbien och Bosnien och Hercegovina :
http://www.poplave.rs/
http://mapapoplava.zastone.ba/
Här är det ämne i ett forum där vi diskuterar detta ämne :
http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=25476&p=1