Overlappende gebouwen (Large building intersection)

Osmose geeft deze fout op sommige plaatsen. En terecht want bij nadere bestudering is het ook zo dat gebouwen geheel of gedeeltelijk over elkaar getekend zijn.
Bekijken in de BAG-viewer laat dan ook zien dat er overlappingen zijn. Logisch want de gebouwen-data in OSM komt (grotendeels) uit BAG.
Een voorbeeld is: http://osmose.openstreetmap.fr/en/map/#zoom=18&lat=51.447884&lon=3.570792&layer=Mapnik&overlays=FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFT
(In Vlissingen, Paul Krugerstraat 48 - 56 - 58).
Bekijken met met een bekend programma wat we niet mogen gebruiken levert in elk geval het inzicht op dat het een gebouw is met op de begane grond een kantoor, en daarboven twee woningen. Volgens BAG de ene woning op nummer 48 een oppervlakte van 242 m², en de andere woning op nummer 58 een oppervlakte van 104 m².
Aanklikken in de BAG-viewer levert mij geen consistent beeld op, of anders gezegd het lijkt in BAG niet helemaal te kloppen.
Aanpak:

  • Zoals ik het begrepen heb, wordt in OSM (normaliter) alleen de begane grondvorm op de kaart gezet, en daarbinnen (in Nederland) de adres-nodes.
    Dat betekent dan dat de contouren van de etage-woning dus weggegooid zouden moeten worden!

  • Of geven we aan die etages een bouwlaag (building:levels=*), en/of met een andere laag (layer=1)
    Wel “moeten” er dan wel dingen zoals uitstekende balkons en erkers bij, die volgens mij niet in BAG opgenomen zijn.
    Ik weet overigens niet of Osmose het dan goedkeurt.

Kortom hoe zou het moeten / kunnen?