Overlaat in dijk. Hoe taggen?

Zie hier:

Ik weet niet zeker of de juiste benaming een overlaat is voor deze constructie, maar het doel is hetzelfde: als het water aan de andere kant van de dijk te hoog komt te staan (als gevolg waarvan de stad Den Bosch natte voeten krijgt), dan gaan de schuiven open waardoor de polder aan deze kant van de dijk het water opvangt.

Hoe tag je zo’n constructie?

spillway?

dijk rws dtb digitaal topografisch bestand shape file? Staat het er al op?

Allroads, kun je me de link naar het juiste bestand geven? Ik kan in die enorme lijsten van RWS soms door de bomen het bos niet meer zien. Hier kan ik bv. niets vinden.

Overigens is op deze site:
http://geoproxy.s-hertogenbosch.nl/apps1/geoportallufo.html
op de luchtfoto’s uit 2014 en 2013 de constructie wel te zien, en op de foto’s van vóór die tijd nog niet.
De lokatie is ongeveer (schaal 1:8000) 148204/410319.

Je moet direct ten zuiden van Den Bosch kijken. Rechts is de Dommel, links het Drongelens kanaal. De “spilway” zit in de dijk langs dat kanaal.

Helaas heb ik het verkeerd ingeschat op de DTB staat het niet ingetekend.
zal een projekt zijn van het Waterschap.
en wel Waterschap AA en Maas
kijk bij de locatie
ze plaatsen hem onder het kopje stuwen
Stuwen

V2KW1

IDENTIFICATIE CONSTRUCTIEHOOGTE MIN_KRUINHOOGTE MAX_KRUINHOOGTE DOORSTROOMBREEDTE
V2KW1 6.286 3.365 5.518 27

Om je vraag over DTB te beantwoorden.
Hoe DTB:
Dit is de atom feed om de bestanden op te halen druk op digitaaltopografischbestand.zip om te downloaden
In Josm heb ik een wmslayer met indexnummers van DTB

wms:http://geoservices.rijkswaterstaat.nl/dtb_rws?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=AAA600&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox

Als je dan de plek weet.
Is er ook een RWS layer DTB

wms:http://geoservices.rijkswaterstaat.nl/dtb_rws?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=AAA161,AAA21,AAA162&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Dus hier is het, nu kan ik gelijk naar josm /bewerken

op de indexlaag zie D45cn
wanneer je de atom feed uitgepakt hebt ga naar map geogevens dan naar map D45cn
Er zijn drie soorten shape file vlakken lijnen en punten.
Dan alle osm key value er bij zoeken en omtaggen van zo’n gehele file. Dat is best een klus.

Voor 19 september RWS op de agenda, dat de atom feed DTB in zijn geheel alle mappen en files met een script omgetagd wordt naar OSM keys/values. Gebruiksgemak.

Waterschappen hebben meestal wel bouwtekeningen van zo’n waterstaatswerk, veelal autocad files, maar geen topografisch intekening a la dtb rws.

Bij een legger is vaak dat stuwen alleen puntgewijs worden aangegeven.

Het probleem met spillway is dat het in de OSM-key-wiki nergens wordt besproken en er zijn via taginfo nul verwijzingen naar dergelijke objecten.
Ik vind wel 3 verwijzingen (in de OSM wiki) naar het gebruik bij een aantal Amerikaanse waterbeheer sites, maar daar schieten we niet veel mee op:

  1. http://wiki.openstreetmap.org/wiki/NHD/Observed_fcodes
  2. http://wiki.openstreetmap.org/wiki/National_Hydrography_Dataset
  3. http://wiki.openstreetmap.org/wiki/NHD_Rules

Maar omdat dit verhaal heel duidelijk is, moeten we misschien maar gewoon die benaming gaan gebruiken.